F.v. Inghild Vanglo, Siri Ommedal, John-Arve Hveding, Kristin Kloster Aasen, Rune Røksund, Ellen Berg Instefjord, Ståle Grude Haaland, Jan Olav Sørlie, Lene Byberg, Ole Norland, Daniane Dale. Foran; Sigbjørn Sandhåland Østevik
F.v. Inghild Vanglo, Siri Ommedal, John-Arve Hveding, Kristin Kloster Aasen, Rune Røksund, Ellen Berg Instefjord, Ståle Grude Haaland, Jan Olav Sørlie, Lene Byberg, Ole Norland, Daniane Dale. Foran; Sigbjørn Sandhåland Østevik

Sparebankstiftelsen SR-Bank med 10 millioner kroner i jubileumsgave til økt parasatsing

Sparebankstiftelsen SR-Bank delte fredag 1. april 2022 ut 10 millioner kroner til idrettskretsens SUPERsatsing for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov.

Dette er og blir heldigvis ingen spøk, smiler daglig leder i Rogaland idrettskrets (RIK), Rune Røksund.

Ellen Berg Instefjord fra Sparebankstiftelsen SR-Bank er glad for å kunne følge opp et langvarig samarbeid i stor skala. 93 prosent av barn og unge deltar i en eller flere fritidsaktiviteter. Rapporten «Barrierefri fritid» viser at barn og unge med tilretteleggingsbehov mangler et utvalg av varierte aktiviteter å delta på. Idrettskretsens koordinering ovenfor denne målgruppen har allerede gitt resultater over tid, og vi ønsker med denne gaven å styrke innsatsen nettopp for denne målgruppen, sier Instefjord.

Samarbeid mellom Agder- Vestland- og Rogaland idrettskrets

SUPERsatsingen blir nå et samarbeid på tvers av de tre idrettskretsene Agder-, Vestland og Rogaland idrettskrets.

Målet er å skape 50 nye tilbud med SUPERtrening for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov i løpet av to år. I tillegg skal de tre idrettskretsene arrangere hver sin SUPERuke i året hvor vi i tillegg til å tilby aktivitet vil samle både medlemmer og foresatte, samt fagpersonell og interesseorganisasjoner for å utvikle samhandlingen og styrke tilbudet ytterligere.

Samarbeid på tvers

RIK er allerede enig med stiftelsen Supelekene om å formalisere et allerede langvarig samarbeid. Styreleder i stiftelsen, Stig Rune Høivik, har siden 2009 ledet et årlig idrettsarrangement for samme målgruppen. «Dette vil skape et enestående helhetlig tilbud, og henger godt sammen med våre planer om flere Superleker på Vestlandet, og Sørlandet», sier Høivik.

Inviterer Tom Tvedt og NFU til samarbeid

Denne gaven vil gjøre flere idrettslag i stand til å levere aktivitet. Nå krysser vi fingrene for at også interesseorganisasjonene, som NFU og andre, setter seg mål om å få sine medlemmer i fysisk aktivitet – på samme måte som at idretten tar mål av seg til å rekruttere de som av en eller annen grunn ikke finner veien til våre idrettslag, sier Røksund.

Tilbudene finnes, men det skal skapes enda flere

Paraidrett, inkludering og integrering er ikke noe nytt i idretten, men det skal bli enda større og viktigere, forteller rådgiver paraidrett i RIK Lene Byberg. Dette blir en viktig forsterkning av et arbeid vi har holdt på med i mange år, sier hun. Byberg kjenner godt til utfordringene og skal sammen med rådgiverne i Agder- og Vestland idrettskrets være støtteapparatet til en ny prosjektleder på tvers av de tre fylkene.

Folkepulsen 2009 - 2022

Rogaland idrettskrets (RIK) har siden 2009 via samarbeidsprosjektet Folkepulsen arbeidet sammen med Rogaland fylkeskommune, enkeltkommuner, idrettsråd og særkretser for å bedre rammevilkårene for motiverte idrettslag som både vil og evner å yte mer enn å drive tradisjonelle idrettsaktiviteter. Flere givere har gjennom årene støttet opp om innsatsen fordi de ser at det nytter. Nærmere 30 millioner kroner har via spleiselag «fått femti øre til å bli en krone» gjennom Folkepulsen sin samhandlingsmodell. I tillegg viser SSB sin modell for å beregne frivillighet at Folkepulsen, og de samarbeidende idrettslagene som har vært med, har levert frivillighet for rundt 240 millioner kroner – om man skulle betalt for det.

Ny norsk parastrategi

Idrettsstyret vedtok på nyåret norsk idretts nye parastrategi. Vi er veldig glade for at Sparebankstiftelsen SR-Bank etter å ha støttet oss flere ganger opp gjennom årene, nå har slått på stortromma i forbindelse med 10 års jubileet deres. Dette gir oss en formidabel mulighet til å gjøre flere idrettslag i stand til å kunne bidra til SUPERsatsingen.

Dette passer godt inn i den nye norske parastrategien, som både peker i retning større breddetenkning, men samtidig også adresserer behovet for en enda bedre avklaring av ansvar og roller internt i idrettsorganisasjonen, sier Røksund.

Vi har tatt et slikt ansvar i en årrekke, og vi er klar til å ta på oss mere sammen med våre nabokretser, avslutter Byberg og Røksund smilende.