Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Resolusjon fra NIFs ledermøte 2022: Anlegg er nøkkelen til gode lokalsamfunn og bedre folkehelse

Alle landets idretts- og nærmiljøanlegg fungerer som viktige møteplasser i lokalsamfunnene. Anleggene bidrar til idrettsglede, mestringsfølelse, vennskap og bedre folkehelse. Norges idrettsforbunds ledermøte ber myndighetene bidra til en anleggsreform.

Norsk idretts viktigste oppgave i årene som kommer er å få alle tilbake i aktivitet etter to år med pandemi. Pandemien har påvirket både den fysiske og mentale helsen til befolkningen. En anleggsreform som bidrar til økt aktivitet vil være et av de viktigste folkehelsetiltakene i årene som kommer.

En satsing på oppgraderte og nye universelt utformede anlegg, vil gi et bedre tilbud til enda flere. Resultatet vil være mer idrett, bedre folkehelse, mer inkludering og likere muligheter for alle.

Både myndigheter og idretten ønsker å redusere kostnadene ved deltakelse i idrett og samtidig bidra til bærekraftige lokalsamfunn. En anleggsreform må sikre gode finansieringsløsninger for bygging av miljøvennlige og universelt utformede idrettsanlegg, og sikre at idrettsanlegg stilles gratis til disposisjon for barn og unge.

Et godt samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune og idretten om en anleggsreform vil gi oss mer og bedre idrett, en aktiv befolkning og flere inkluderende møteplasser.

Norges idrettsforbunds ledermøte ber om:

  • En anleggsreform som sikrer at prioriterte anlegg bygges og oppgraderes
  • En statlig satsning for å redusere ventetiden på utbetaling av spillemidler til anlegg
  • At rettighetsfestet momskompensasjon innføres i henhold til regjeringsplattformen
  • At idrettens prioriteringer legges til grunn ved utforming av regelverk og tildeling av spillemidler til anlegg
  • At kommuner og fylkeskommuner bidrar til mellomfinansiering av spillemidler til anlegg
  • At kommuner og fylkeskommuner samarbeider med idrettsråd og idrettskretser om areal- og anleggsplaner, og om hvordan kostnadene ved bruk av idrettsanlegg kan holdes så lave som mulig
  • At offentlige anlegg stilles gratis til disposisjon for barn og unge
  • Et samarbeid mellom alle brukere av idretts- og nærmiljøanlegg lokalt, for å få bygget nye anlegg til felles glede for både organisert idrett og egenorganiserte brukere

oversikt ledermøtet.jpg
Idrettens ledere har vært samlet i Tromsø denne helgen. Foto: Pernille Ingebrigtsen