Anoc logo

NIF ønsker ikke russisk og belarusisk deltakelse på ANOCs generalforsamling

NIF ønsker ikke russisk og belarusisk deltakelse på ANOCs generalforsamling.

NIF har tatt et tydelig standpunkt mot russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett. Dette gjelder både for utøvere og ledere. 

På bakgrunn av den eskalerende russiske krigføringen, har NIF sammen med de andre nordiske idrettsorganisasjonene tilkjennegitt et tydelig standpunkt mot å skulle åpne opp for internasjonal deltakelse fra russiske og belarusiske utøvere og ledere

Den 19. og 20. oktober avholdes generalforsamlingen i Association of National Olympic Committees (ANOC). Her er Russland og Belarus invitert til å delta. På bakgrunn av vårt felles ståsted i saken, har de nordiske olympiske komiteene gått sammen med våre søsterorganisasjoner i Estland, Latvia, Litauen og Polen om å sende et brev til styret i ANOC. I dette brevet ber vi om at beslutningen om russisk og belarusisk deltakelse på generalforsamlingen tas opp til ny behandling. I brevet understrekes det at “Solidarity with the Ukrainian people and with Ukrainian sports must continue to be our number one priority”.

Les brevet

NIFs utgangspunkt er å delta på generalforsamlingen, selv om det skulle ende med at den russiske og den belarusiske olympiske er tilstede. Vår vurdering er at internasjonal idrett står i en svært krevende situasjon, hvor NIF har et tydelig standpunkt som det er viktig å få kommunisert inn i sentrale beslutningsfora. Selv om vi sterkt misliker enhver form for russisk og belarusisk deltakelse i slike møter, er det viktig at norsk idrett bidrar i diskusjonene, og kan fremme vårt tydelige synspunkt. Påvirkning gjennom deltakelse er et sentralt prinsipp i norsk idretts internasjonale strategi, som ble vedtatt på Idrettstinget i 2021.