Fra nordisk idrettsledermøte i Oslo.
Fra nordisk idrettsledermøte i Oslo. Foto: Geir Owe Fredheim

Felles nordisk uttalelse om den eskalerende russiske aggresjonen i Ukrania

Norges idrettsforbund har vært vertskap for det nordiske idrettsledermøtet, som omfatter alle de olympiske og paralympiske komiteene og idrettsforbund i hele Norden. Situasjonen med den eskalerende russiske aggresjonen i Ukraina var det viktigste temaet i møtet.

Situasjonen med økt militær aggresjon i Ukraina forsterker behovet for tydelighet fra idrettsorganisasjonenes side når det gjelder en fortsatt utestengelse av Russland og Belarus i internasjonal idrett. Derfor har de nordiske idrettsforbundene under dette møtet i Norge, sendt en fellesuttalelse til de internasjonale idrettsorganisasjonene. Denne uttalelsen støtter opp under idrettsstyrets tidligere vedtak i saken.

Mottakere av uttalelsen som ble sendt i dag, er Den internasjonale olympiske komité (IOC), Den europeiske olympiske komité (EOC), Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Den europeiske paralympiske komité (EOC) og ANOC (Forbundet av nasjonale olympiske komiteer).

Uttalelsen lyder som følger: 

Statement from the Nordic Olympic Committees, Paralympic Committees, and Sports Confederations on the escalating Russian aggression in Ukraine

The Nordic Olympic Committees, Paralympic Committees and Sports Confederations find the Russian invasion of Ukraine to be a blatant breach of international law.

The Russian aggression in Ukraine is escalating. Under these circumstances, it will be unacceptable to open up for Russian and Belarusian international sports participation. We stand firmly in our position. Now is not the right time to consider their return.

We call upon the Olympic and Paralympic Movement and all international sports organisations to continue to show solidarity with the Ukrainian people and the demand for peace. We give our full support to the recommendations of no participation of all Russian and Belarusian athletes and officials in international sports.