Har signert en fornyet fritidserklæring

– Dette er en viktig dag for barn og unge i Norge – og for inkludering i idretten, sa idrettspresident Berit Kjøll da en fornyet fritidserklæring ble signert av flere ulike aktører torsdag.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe inviterte deltakerne i erklæringsgruppa (se lenger ned hvem erklæringsgruppa består av) til møte og signering av en fornyet fritidserklæring torsdag 11. august. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene og frivilligheten. Den ble først signert i 2016.

Partene som nå har resignert, er enige om:

  1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
  2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

Les hele Fritidserklæringen her.

– Gjør samarbeidet lettere
– Norges idrettsforbund er glad for initiativet til resignering av avtalen, og glad for at regjeringen sammen med frivilligheten vil prioritere en ytterligere innsats for å sikre barn og ungdoms mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Dette er en viktig dag for barn og unge i Norge – og for inkludering i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

– Vår visjon er «idrettsglede for alle», og Fritidserklæringen gjør det lettere for oss å samarbeide med det offentlige om å ivareta idrettsglede for alle, uavhengig av familiens økonomi. Vi er spesielt opptatt av at samarbeidet skal fungere ute i hver enkelt kommune, fortsetter Kjøll.

Norges idrettsforbund jobber hele tiden for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltakelse og mener det nå blir viktig at myndighetene bidrar til:

  • Å få Fritidserklæringen ut i kommunene gjennom lokale erklæringer
  • Å opprette en knutepunktsfunksjon/kontaktperson som frivillige organisasjoner kan ta kontakt med
  • En ubyråkratisk og tillitsbasert ordning som kan dekke kostnader for deltagelse for enkeltbarn der dette er nødvendig
  • At vi får til et godt samarbeid mellom NAV og idretten, slik at vi effektivt når ut til barna som får støtte fra NAV

Nye parter
Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturskolerådet, Norsk friluftsliv, BUA, Norges Musikkorps Forbund, Norges Frivilligsentraler, Kulturalliansen og Norsk kulturforum ble ønsket velkommen som nye parter i erklæringsgruppa før signering.

Ungdom og Fritid, Unge funksjonshemmede og Norsk musikkråd ble med i erklæringsgruppa i januar 2020, og fikk nå anledning til å signere den nye erklæringen.

Fra før av (2016) var disse parter i erklæringen: Statsministerens kontor, Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Frivillighet Norge, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, Redd Barna, Røde Kors og KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for Barn.

Les pressemeldingen fra Barne- og familiedepartementet.

imageti2nxe.pngFoto: Idrettsforbundet