Statsråd Solveig Horne, statsminister Erna Solberg, idrettspresident Tom Tvedt, statsråd Linda Hofstad Helleland og statsråd Jan Tore Sanner var blant de som signerte Fritidserklæringen som skal
Statsråd Solveig Horne, statsminister Erna Solberg, idrettspresident Tom Tvedt, statsråd Linda Hofstad Helleland og statsråd Jan Tore Sanner var blant de som signerte Fritidserklæringen som skal

Barn som står utenfor SKAL få delta i organisert fritidsaktivitet

I den nye Fritidserklæringen går kommunene, frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet.

- Jobben må gjøres der ute – i kommuner og idrettslag. Derfor håper jeg at denne erklæringen gjør det lettere for idrettslag å samarbeide med kommunen og andre organisasjoner – om å få alle med, var budskapet til idrettspresident Tom Tvedt da han var med på signeringen av Fritidserklæringen sammen med statsministeren, statsråder, stortingsrepresentanter og representanter på Forandringshuset Grønland.

Last ned Fritidserklæringen

- Vi vet det er mange barn og unge i Norge som ønsker å delta i idrett, men som ikke gjør det fordi familien ikke har råd, for eksempel barn som ikke vil belaste sine foreldre med en regning de er redd for at familien ikke kan betale, fortsatte Tvedt.

I talen viste han blant annet til det nyopprettede verktøyet allemed.no som skal gjøre idrettslag enda flinkere til å redusere de økonmiske barrierene innen idretten.

Idrettspresident Tom Tvedt signerer Fritidserklæringen med statsminister Erna Solberg som tilskuer. Foto: Geir Owe Fredheim 

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter som sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder.
- En rekke kommuner, lag og organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i organiserte tilbud, og nå skal vi få til enda mer. Norge er i verdenstoppen i frivillighet. Muligheten for å lykkes med dette arbeidet er derfor stor, sa statsminister Erna Solberg.

Gjør sterkt inntrykk
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, sier at det gjør sterkt inntrykk når hun hører barn forteller at de ikke har lyst til å delta - når den faktiske grunnen er at barnas foreldre ikke har råd.
- Vi vet at fritidsaktiviteter er med og bidrar til at barn og ungdom får en bedre hverdag, de får venner og de blir bedre inkludert. Vi vet at barna ønsker at det skal være lavere utgifter for å delta, de ønsker seg sponset utstyr og ikke minst få muligheter til å låne utstyr dersom det trengs. Derfor er den felles innsatsen som vi gjør nå avgjørende for at alle barn kan få muligheten til å få en organisert fritidsaktivetet i sin hjemkommune, sa barne- og likestillingsministeren.

Kommunene blir knutepunkter
Horne sier at kommunene blir knutepunktfunksjon gjennom å opprette koordinatorer som oppsøker familier som det ellers er vanskelig å komme i kontakt med. 
- Koordinatoren skal også sørge for at kommunene har god oversikt over de tiltakene som finnes i både kommunalt og i frivillig sektor, sier Horne.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland håper Fritidserklæringen på sikt vil endre mange barn og unges liv.
- Fritidserklæringen vil sørge for at flere får være en del av gjengen og ta del i fellesskapet. Jeg håper dette tilbudet når frem til alle barn og unge slik at ingen behøver å være utesteng og føle på den sårheten det er å stå alene, sa Hofstad Helleland.

De som signerte Fritidserklæringen 7. juni var:
Regjeringen ved: Statsministeren, barne- og likestillingsministeren, kulturministeren, kommunal- og moderniseringsministeren og statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Organisasjonene ved: KS, Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité (NIF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom ved organisasjonene Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for barn.

Les pressemelding fra Regjeringen