Fra venstre: Inger Marie Lid, Robert Mood, Casper Width, Finn Badou Jor, Lena Schrøder, Therese Marie Ignacio Bjønnaas, Gudmund Skjeldal, Heidi Ysen. Ikke til stede: Nosizwe Lise Baqwa. Foto: Julie Karima Berg
Fra venstre: Inger Marie Lid, Robert Mood, Casper Width, Finn Badou Jor, Lena Schrøder, Therese Marie Ignacio Bjønnaas, Gudmund Skjeldal, Heidi Ysen. Ikke til stede: Nosizwe Lise Baqwa. Foto: Julie Karima Berg

Etisk råd er i gang!

Som ledere, trenere, utøvere og frivillig i idretten møter vi etiske dilemmaer som det er vanskelig å finne klare løsninger på. I helgen hadde Etisk råd sitt første møte og er nå klare for å bistå med etiske perspektiver og refleksjoner i saker som idrettslag, idrettskretser, særforbund eller andre organisasjonsledd ønsker belyst.

Lørdag 2. april var Etisk råd samlet til sitt første møte. Leder Robert Mood er tydelig på at etisk råd er klare for nye utfordringer:

– Rådet er klare for å være med å løfte det etiske arbeidet i idretten. Vi ønsker å spille idretten god, men også utfordre praksis der den kan bli bedre».

Etisk råd hadde sine første saker til behandling under lørdagens møte. Disse omhandlet blant annet en videre utredning av strømming av aktivitet i barne- og ungdomsidretten og dilemmaer som kan oppstå i kjølvannet av Ukraina-Russland konflikten. Videre ble det en god og grundig diskusjon rundt arbeidsformer for Etisk råd, og hvilke rammer og rutiner som er viktig for det videre arbeidet.

– Vi håper at hele idretten vil ta oss i bruk, og se nytten av å få bistand til å jobbe fram gode beslutningsgrunnlag i saker med en klar etisk slagside» presiserer Robert. Rådet har et klart ønske om å være en levende del av idretten og være et organ som alle organisasjonsledd, uansett størrelse, kan henvende seg til. «Det er i praksis, i våre handlinger hver dag, vi virkelig ser hva vi står for. Vi håper at alle som møter på problemstillinger vil dele de med oss.

Les mer om etisk råd her.