fotball2_FotoEirikFørde.jpg

Det kan nå søkes om utstyrsmidler

Alle idrettslag kan nå søke om tilskudd til utstyr kjøpt i 2021.

Søknadsfristen er 9. mars 2022.

Det er 36 millioner kroner fra spillemidlene – overskuddet til Norsk Tipping – som skal fordeles. Dette er en økning på to millioner kroner fra i fjor.

Alle idrettslag og grupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med mer informasjon om ordningen. Det finnes også informasjon på NIFs hjemmeside.

Om spillemidler til utstyr (idrettsforbundet.no)