Spillemidler til utstyr

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2021, det vil si der fakturadato er i 2021.

Det skal i år fordeles 36 millioner kroner. Dette er en økning på to millioner kroner fra forrige søknadsrunde. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Årets søknadsfrist er onsdag 9. mars.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med forrige søknadsrunde.

Det søkes fra SportsAdmin. Særidrettslagene leverer en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.

Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader fra første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med nødvendig informasjon i uke 5.

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid.

Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i aksjeselskaper eller andre sammenslutninger skal lastes opp i SportsAdmin og legges ved søknaden.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkorting. Særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.