Spillemidler til utstyr

Det åpnes nå for at alle idrettslag kan søke om støtte til utstyr kjøpt i 2022 – det vil si med fakturadato i 2022.

Det skal fordeles 36 millioner kroner. Dette er samme beløp som ble fordelt i forrige søknadsrunde. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Årets søknadsfrist er onsdag 15. mars. 

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde.

Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv. Allidretten søker via idrettskretsene.

Det er nå åpnet for at gruppene kan legge inn søknader. Alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon 21/22.

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid.

Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.

Hvordan søke om utstyrsmidler?

Hvordan søke om utstyrsmidler?

Søknad om utstyrsmidler gjøres fra SportsAdmin.

Gå til veiledning her