Illustrasjonsfoto: Eirik Førde
Illustrasjonsfoto: Eirik Førde

– Vi er et felles lag – hvor alle tenker para

Norges Danseforbund et ett av særforbundene som er godt i gang med å følge opp norsk idretts parastrategi «Én idrett – like muligheter».

– Vi er et felles lag – hvor alle tenker paradans (hovedstyret, regioner, seksjoner, klubber og ansatte). På forbundskontoret tar hver enkelt medarbeider eierskap til para og prioriterer det innenfor sitt ansvarsområde. Vi tenker også paradans sammen. Helt konkret har vi et møte hver fredag på forbundskontoret hvor vi diskuterer paradans. Dette bidrar til en fin flyt og kontinuitet i arbeidet, sa Tonje Røiland, generalsekretær i Danseforbundet, under NIFs ledermøte i Trømsø i helgen.

Norges idrettsforbunds første visepresident Vibecke Sørensen og assisterende generalsekretær Else-Marthe Sørlie Lybekk presenterte oppfølgingen av norsk idretts nye parastrategi og idrettsstyrets oppfølging av Idrettstingets bestilling for å styrke rammevilkår og konkurransetilbudet til målgruppen. Idrettsstyret har vedtatt å etablere en sammensatt arbeidsgruppe med et tydelig mandat, som vil jobbe målrettet med disse problemstillingene.

Mye godt arbeid gjøres i idrettsorganisasjonen, og Danseforbundets Røiland fikk muligheten til å presentere hvordan de jobber for å styrke rammevilkårene for paradans – og hvordan metoden som anvendes kan ha overføringsverdi til andre særforbund.

Danseforbundet gjennomfører ukentlige møter i hele organisasjonen for å samkjøre innsatsen innenfor paraområdet. Den røde tråden er handlingsplanen for 2022-2026, og Røiland snakket om hvordan forbundet har fokus på blant annet følgende:

  1. Styrke samhandlingen mellom særforbund og klubb. Tett oppfølging og tilrettelegging, grundig kartlegging​ og tilbakemeldinger fra målgruppen er viktig. ​Norges Danseforbund har laget en god veileder for klubber som ønsker å komme i gang med paradans.
  2. Kommunikasjon: Informasjonsmøter og workshops, paraansvarlige/-kontakter i særforbund/klubb, ferdige øktplaner, treningsopplegg for ulike funksjonsnedsettelser osv.
  3. Rekruttering: Forbundet har blant annet utviklet et brev til helseinstitusjoner og skoler.
  4. Rollemodeller: Utdeling av parapris og synliggjøring av parautøvere.

Les mer om paradans her.

Artikkelen fortsetter under bildet.DSC_5792 kopi.jpgTonje Røiland, generalsekretær i Danseforbundet. Foto: Pernille Ingebrigtsen

SUPERsatsing i tre idrettskretser
Rogaland idrettskrets ga også en presentasjon av SUPERsatsingen. Sparebankstiftelsen SR-Bank delte i april ut 10 millioner kroner til Agder, Vestland og Rogaland idrettskrets som skal brukes på aktivitetstilbud for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov.

Målet er å skape 50 nye tilbud med SUPERtrening for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov i løpet av to år. I tillegg skal de tre idrettskretsene arrangere hver sin SUPERuke i året – hvor de i tillegg til å tilby aktivitet vil samle både medlemmer og foresatte, samt fagpersonell og interesseorganisasjoner. for å utvikle samhandlingen og styrke tilbudet ytterligere.

– Husk 13. juni
Parastrategi-sesjonen ble avsluttet av seiler og ambassadøransvarlig i Stiftelsen VI Bjørnar Erikstad, som holdt et inspirerende innlegg.  

– Det handler om å inkludere alle i en aktivitet de trives i. Det er opp til alle dere å iverksette «Én idrett – like muligheter», sa han til NIFs ledermøte.

Erikstad benyttet anledningen til å minne om fristen for å søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak: 13. juni.

–  Jeg håper pengene blir brukt opp, og at søknadene er så gode at vi må si til Kulturdepartementet at «dette må vi gjøre igjen»!

Les mer om norsk idretts parastrategi her.

DSC_5806 kopi.jpg
Bjørnar Erikstad på NIFs ledermøte i Tromsø. Foto: Pernille Ingebrigtsen