Foto: Trine Nessler Wichmann
Foto: Trine Nessler Wichmann

Stimuleringsordningene for idretten og gjenåpning

Stimuleringsordningene for idretten har den siste uken vært gjenstand for mye oppmerksomhet, også i mediene. Idrettens høringsinnspill ble ikke tilstrekkelig hensyntatt i de nye ordningene. Spesielt rammer dette breddeidretten ved avlyste arrangementer hvor arrangør ikke får kompensert for tapte inntekter, kun uunngåelige faste kostnader.

Norges idrettsforbund har synliggjort de åpenbare svakhetene i ordningene i dialogen med Kulturdepartementet. Inntrykket er at KUD er åpen for å gjøre justeringer, og NIF har bedt om et møte for å legge frem forslag til løsninger. Også øvrige deler av frivilligheten deler samme syn og fronter dette overfor myndighetene.

– Vi vil her vise til konkrete eksempler på hvordan stimuleringsordningene slår ut for våre idrettslag og arrangører. For arrangører som har liten mulighet til å justere ned arrangementet sitt i tråd med restriksjonene, vil dette i praksis si at de faller utenfor alle ordningene. Det kan få store konsekvenser for videre drift, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF.

Dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis blir gjennomført vil størrelsen på tilskudd fra stimuleringsordningen beregnes ved differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.
 
– Dette betyr at arrangører av store turneringer ikke får dekket differansen mellom budsjetterte inntekter og faktiske kostnader som i de forrige kompensasjonsordningene. Det har store konsekvenser for større breddearrangementer som turneringer og cuper og som fører til betydelige inntektstap for disse arrangørene. Dette er inntekter som klubbene er helt avhengig av for å drifte klubbens aktivitetstilbud til barn og unge, understreker Kvalevåg.
 
 
Hovedutfordringer med stimuleringsordningene for idretten for frivilligheten: 
 
  1. Det er krevende at ordningen lar vente på seg, og at det ikke vil bli åpnet for søknader før i juni. Det er vanskelig å planlegge når man ikke vet hva man jan forholde seg til. Dette vil ha likviditetsutfordringer i perioden frem til ordningen åpner.
  2. Det er bare påløpte kostnader og kostnader som ikke kan unngås, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket ved myndighetsstengte aktiviteter og arrangementer, og ikke tapte budsjetterte inntekter. Store deler av norsk idrett som er avhengig av inntektene fra arrangement og aktiviteter, har i en tid med full nedstenging av idretten ikke hatt mulighet til å innhente tilsvarende inntektsnivå.
  3. Ved delvis gjennomføring, vil man ikke kunne få kompensert for budsjetterte inntekter fra aktiviteter (for eksempel et mosjonsløp, utleie av lokaler, håndballcup eller lignende) i og med at man tar utgangspunkt i faktiske inntekter og ikke budsjetterte inntekter som tidligere. Det vil, slik vi forstår det, bidra til at arrangøren har ytterligere tap ved gjennomføring som følge av myndighetenes restriksjoner.

NIF vil synliggjøre svakhetene med dagens ordning både til regjering og opposisjonspartiene og håper gjennom dette påvirkningsarbeidet at nødvendige justeringer kan komme på plass senest i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Gjenåpning av idretten
Tirsdag gjennomfører regjeringen pressekonferanse for å gi en status på de nasjonale tiltakene som ble innført før påske. NIF håper og forventer snarlige lettelser på disse tiltakene slik at myndighetenes gjenåpningsplan kan settes ut i livet raskest mulig.

– NIF ønsker å være en del av løsningen når samfunnet nå gradvis gjenåpnes, og vil stille oss til disposisjon for myndighetene og gi faglige råd og innspill til gjenåpningsplanen slik at tiltakene som foreslås gir den ønskede effekten, sier Kvalevåg og fortsetter:

– Barn og unge må oppleve at de blir prioritert. Vi mener samtidig det er viktig, med bakgrunn i fysisk og ikke minst psykisk helse, med en bredest og raskest mulig gjenåpning for våre voksne utøvere i bredden.

For å sikre like konkurransevilkår og fair play i forberedelser til konkurranser/kamper er det avgjørende for toppidretten at idretten nå får unntak fra treningsforbudet i kommuner med det høyeste tiltaksnivået (5a i covid-19-forskriften). NIF forventer en avklaring på dette allerede inneværende uke, sammen med avklaringer vedrørende oppstartsdato for treningskamper og nasjonalt seriespill.

– Det er definitivt lys i tunnelen. Smittetallene fortsetter å gå ned og vaksineringen vil skyte ytterligere fart de neste ukene. Det lover godt for den nødvendige og planlagte gjenåpning av idretten, avslutter Kvalevåg.