Sarpsborg Karateklubb skal drive et tilbud som gir barn med Downs syndrom muligheten til å trene og konkurrere i karate. Foto: Juan Guillermo Lopez
Sarpsborg Karateklubb skal drive et tilbud som gir barn med Downs syndrom muligheten til å trene og konkurrere i karate. Foto: Juan Guillermo Lopez

Stiftelsen Dam bidrar til å skape aktivitet og idrettsglede for vanskeligstilte

Hvert halvår deler Stiftelsen Dam ut millioner av kroner til prosjekter rundt om i landet. Noen av disse midlene blir investert i prosjekter tilknyttet idretten for å skape aktivitet, idrettsglede og et større mangfold i norsk idrett.

Norges idrettsforbund har nylig mottatt over 5,6 millioner kroner fra Stiftelsen Dam til 8 nye idrettsprosjekter. Midlene går til prosjekter som jobber for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn, lav betalingsevne og mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom. Hvert halvår kan idrettslag, -råd, -kretser, særkretser og særforbund søke via NIF om disse midlene så lenge de legger til rette for de utsatte gruppene. Denne støtten gjør det mulig å gi idrettsglede til enda flere barn og unge i Norge.

-Tildelingen av disse midlene er avgjørende for å gjøre slike type prosjekter mulig. Dette er veldig viktig for både idrettsgleden og mangfoldet i idretten rundt om i Norge, sier koordinator for ordningen i NIF, Line Hurrød.

Dette er de nye prosjektene:

Prosjekt

Organisasjonsledd

Støtte

Urban Ung X «aktivitetsglede for alle»

Hisøy Idrettslag

1 400 000 kr

ParaFRISK – for deltagelse og mestring i idrett

Olympiatoppen, NIF

1 400 000 kr

Reisen til stjerneserien

NFF Nordland

800 000 kr

Slag for slag – Aikido som opptrening for slagrammede

Stavanger JuShinKan Aikido

674 000 kr

Inkludering av barn med Downs syndrom på karatestevner

Sarpsborg Karateklubb

500 000 kr

Turn og idrettsglede for alle

Lørenskog Gymnastikklag

455 000 kr

Idrettsklubb med mangfold og inkludering

Blindheim Volley

248 000 kr

Kampsport som inkluderende og integrerende aktivitet

Tromsø Kampsportklubb

200 000

 

Karate for alle!

Sarpsborg Karateklubb, som framover skal drive et tilbud som gir barn med Downs syndrom muligheten til å trene og konkurrere i karate, er en av dem som nå mottar støtte fra Stiftelsen Dam. Tilbudet skal gi barna muligheten til å drive med aktivitet i et trygt miljø sammen med vennene sine. Karateklubben skal først og fremst jobbe med å inkludere barn med Downs syndrom på karatestevner, men ønsker i tillegg at arbeidet skal inspirere andre klubber til å gjøre det samme.  


Martin Kraft.jpg

Martin Kraft er 14 år og trener med Sarpsborg Karateklubb. Foto: Juan Guillermo Lopez.

-Etter å ha trent barn i karate i over 40 år er erfaringen at få barn med Downs syndrom er inkludert i karatetrening. Ingen barn med Down syndrom er inkludert på karatestevner i Norge. Derfor ønsker vi et prosjekt som inkluderer barn i denne målgruppen både på trening og i konkurranse, sier leder for prosjektet, Juan Guillermo Lopez.

Barna skal altså trenes i KATA. Kata er noe enhver karateutøver er kjent med. Det er bevegelser som er koblet til hverandre og som man utfører alene på gulvet. Enkelt forklart utføres bevegelser som spark, slag og block, mens man forflytter kroppen i forskjellige retninger. Planen er at barna skal trene 3 ganger i uken i økter på 45 minutter. Det skal være to faste trenere til stede for å skape kontinuitet og tilstedeværelse. Prosjektet skal starte i januar 2022 og etter planen skal de få konkurrere på Østlandscup høsten 2022 og en måned senere i Norgesmesterskap.

Tildelingen skaper idrettsglede for alle

NIF har mottatt midler årlig fra Stiftelsen Dam siden deres oppstart i 1997. Ca. 400 idrettsprosjekter har blitt finansiert gjennom denne ordningen. Disse prosjektene har vært med på å skape idrettsglede for tusenvis av barn, unge og voksne.

Her finner du en oversikt over alle nye prosjekter som har fått midler. Stiftelsen Dam deler ut 82 millioner kroner til 106 prosjekter.

Her finner du informasjon om hvordan man kan søke om midler til Stiftelsen Dam via NIF.