Slik kommer dere i gang med BUA utstyrsordning
BUA jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter ved å gjøre det enklere å låne utstyr til sport og friluftsliv.

Slik kommer dere i gang med BUA utstyrsordning

BUA utstyrsordning gir flere muligheten til å være fysisk aktive gjennom å teste flere forskjellige aktiviteter, uten å være avhengig av å kjøpe utstyret. Her er våre fem beste tips for å komme i gang.

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør BUA ved å gjøre det enklere å låne utstyr til sport og friluftsliv. På denne måten ønsker BUA å bidra til bedre folkehelse, mindre sosiale og økonomiske forskjeller og lavere forbruk.

-Vi oppfordrer flere idrettslag og idrettsråd som ønsker å etablere eller å videreutvikle en utstyrsordning om å ta kontakt med oss i BUA. Vi bistår dere gjerne med stort og smått i oppstartsfasen og gir dere nyttige tips og råd på veien, sier Monica Vogt, daglig leder i BUA.

Våre fem beste tips for å komme i gang med utstyrsordning

Det krever litt arbeid for å etablere og lykkes med en utstyrsordning, men dersom dere er med i BUA-nettverket vil dere få god hjelp – og ikke minst tilgang til materiell og et utlånssystem som gjør det enkelt å låne ut utstyr.

Før dere kommer så langt anbefaler vi idrettslag og idrettsråd som ønsker å etablere eller videreutvikle en utlånsordning til å diskutere og tenke over følgende:

  1. Samarbeid: Mange av utlånsordningene etableres og driftes som et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner. Dette er en viktig suksessfaktor for å lykkes. Kanskje idrettslaget kan samarbeide med Frivillighetssentralen, andre frivillige organisasjoner og kommunen?
  2. Driftsmidler: Gå i dialog med kommunen eller næringslivet for å dekke utgifter relatert til drift og vedlikehold av utstyret. I mange BUA-utlånsordninger dekker kommunen utgiftene, mot at idrettslag, Frivilligsentralen eller andre frivillige organisasjoner holder BUA åpent og vedlikeholder utstyret.
  3. Søk eksterne midler til utstyr: Søk om midler til innkjøp av utstyr gjennom å søke Bufdir, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og kommunen. Involver og spør gjerne barn og unge i prosessen slik at dere kjøper inn det utstyret de ønsker seg og trenger.
  4. Lokasjon: Vi anbefaler at BUA etableres er i nærheten eller i idrettshaller, anlegg, klubbhus eller ved lekeplasser der barn og unge ferdes allerede. Da blir utstyret lånt og brukt i mye større grad!
  5. Knytt tilbudet til eksisterende aktivitet: Eksempelvis gjennom aktiviteten som idrettslaget allerede gjennomfører. Idrettslaget kan også samarbeide med andre lokale lag og foreninger, skoler, fritidsordninger og barnehager. Markedsfør utlånsordningen til gruppene med eget materiell fra BUA!

Les mer om hvordan Klemetsrud IL og Bjørndal IF har lykkes med BUA-ordninger her.  

Les mer om hvordan dere blir med i BUA-nettverket her.