Den nye Støre-regjeringen ble presentert i dag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Den nye Støre-regjeringen ble presentert i dag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges idrettsforbund gratulerer Støre-regjeringen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gratulerer Støre-regjeringen med tiltredelsen.

Norsk idrett er glade for at Anette Trettebergstuen nå overtar som ny kultur- og likestillingsminister. Idrettsforbundet kjenner Trettebergstuen som en god støttespiller for idrettssektoren gjennom sitt arbeid i Stortinget.

MicrosoftTeams-image (38).pngAnette Trettebergstuen er ny kultur- og likestillingsminster. Foto: Live Austgard / NTB

– Vi er veldig fornøyde med utnevnelsen av den nye kultur- og likestillingsministeren. Med Anette Trettebergstuen får vi en minister med solid politisk erfaring, tyngde i eget parti, og en som har god kjennskap til og godt engasjement for idretten fra flere perioder på Stortinget, kommenterer idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund gratulerer også Gry Haugsbakken som ny statssekretær i Kulturdepartementet.

Idretten er ivrige etter å komme i dialog med den nye kulturministeren

Idretten har allerede sendt en invitasjon til den nye kulturministeren om å delta på Idrettstinget til helgen. Det er også ønskelig med et snarlig møte med den nye politiske ledelsen i Kulturdepartementet for å presentere Norges idrettsforbund og noen av de viktige idrettspolitiske sakene vi jobber med.

Idrettsforbundet har også merket seg den nye regjeringens ønske om å gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.

– Idrettsforbundet ser frem til en god dialog med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om hvordan vi sammen kan styrke folkehelsearbeidet, uttaler Kjøll.

Idrettsforbundet mener idretten har oppnådd gode gjennomslag i Hurdalsplattformen. Det gir grunn for optimisme etter en svært krevende tid. Les pressemeldingen her.

– Vi i idretten ser frem til et godt og fruktbart samarbeid med den nye regjeringen. Regjeringsplattformen legger et godt grunnlag for idrettens visjon om idrettsglede for alle, avslutter Kjøll.