Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det kan søkes om momskompensasjon ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Søknadsfristen er i år 1. desember.