Idrettspresident Berit Kjøll og Christian Thue Bjørndal, førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og konferansier under Idrettens kvinnedag.
Idrettspresident Berit Kjøll og Christian Thue Bjørndal, førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og konferansier under Idrettens kvinnedag.

Kjøll om kjønnsbalanse i idretten: – Alle piler peker heldigvis riktig vei, men det går litt for sakte

Berit Kjøll erkjenner at målet om 40 prosent kvinnelige ledere i norsk idrett allerede innen 2023 er hårete og ambisiøst. – Men på dette området må vi ha noe å strekke oss etter, og vi trenger fart, sier idrettspresidenten.

Mandag 8. mars arrangerte Norges idrettsforbund og Norsk Tipping Idrettens kvinnedag for fjerde gang. Grunnet koronapandemien ble det i år en digital konferanse.  

– Vi har en ambisjon om å være verdens beste idrettsnasjon. Det innebærer også at vi skal være verdens beste idrettsorganisasjon. I verdens beste idrettsorganisasjon mener jeg der er en selvfølge at både kvinner og menn er likestilte, sa Kjøll i åpningstalen sin.  

Kjøll fortalte hun fikk et lite sjokk da hun så kjønnsbarometeret i fjor – der de klare fakta var at menn er sterkt overrepresentert i alle sentrale posisjoner i norsk idrett. Selv om pilene nå peker i riktig retning, er idrettspresidenten klar på at man må øke tempoet.

– Det er en glede å kunne meddele at det er en god utvikling. Det siste året har vi fått to kvinnelige kretsledere, og det vil si at vi nå er oppe i 19 prosent kvinnelige kretsledere. Vi har 19 kvinnelige generalsekretærer i særforbundene – altså 34 prosent, og kvinnelige ledere på idrettslagsnivå har økt noe. Alle piler peker heldigvis riktig vei, men det går litt for sakte!

Kjøll tror det er viktig NIF som paraplyorganisasjon går foran som et godt eksempel dersom idrettsorganisasjonen skal nå sine mål: 

– I idrettsstyret har vi kvinnelig president og 1. visepresident. Nesten 60 prosent av styremedlemmene er kvinner. Det inkluderer både ansattrepresentant og utøverrepresentant. Vi har også kjønnsbalanse blant våre to styremedlemmer under 26 år. I tillegg har vi kvinnelig generalsekretær, og i NIFs ledergruppe har vi også god kjønnsbalanse med 50% kvinner og 50% menn. 

Må settes på agendaen av topplederen
Marie Louise Sunde, som er lege, gründer, foredragsholder og daglig leder i Equality Check, var en av mange interessante stemmer vi fikk høre i løpet av den digitale konferansen. Hun var tydelig i sitt råd, som gjelder for alle organisasjoner, om hva som må til for bedre kjønnsbalanse:

– Man må ha en toppleder som setter dette på agendaen, pluss at det må bli disponert ressurser. Hvis man ikke gjør det, kommer man ikke i mål uansett hvor mange fine taler og visjoner man har.

Se hele konferansen i opptak her (spol 30 minutter for å komme til starten på sendingen):

Følgende temaer ble tatt opp:

 • Hva skal til for at kvinner ønsker å ta lederverv i norsk idrett? Emilie Westbye (president i Norges Motorsportforbund) og Cecilia Flatum (leder av Deloitte Consulting Norge).
 • Barrierer og muligheter for kvinner/jenter i idrettsorganisasjonen. Åsne Havnelid (administrerende direktør i Norsk Tipping) og Marlene Persson (stipendiat ved NOVA OsloMet).
 • Hvordan har andre organisasjoner jobbet med å få til et kvinneløft? Louise Kathrine Dedichen (viseadmiral og sjef for Forsvarets militærmisjon i Brussel) og Marie Louise Sunde (lege, gründer, foredragsholder og daglig leder i Equality Check). 
 • Hvordan kan menn bidra i arbeidet med å øke andelen kvinnelig ledere? Erik Røste (president i Norges Skiforbund) og Halvor Granerud (landslagshopper, Norges Skiforbund). 

– Vil takke alle som bidrar
– I dag har vi fått så mange gode innspill, og så mange ressurser har vært på banen, både internt og utenifra, for å sette dette temaet på agendaen, sa en motivert idrettspresident da hun oppsummerte Idrettens kvinnedag.

– Jeg vil også takke alle som bidrar for norsk idrett, og det gjelder alle kjønn. Sammen skal vi gi våre barn og ungdommer en oppvekst i en likestilt idrett. Sammen skal vi også sørge for at flere kvinner finner det attraktivt å være med i styrende organer i norsk idrett. Og sammen skal vi sørge for idrettsglede for alle, sa Kjøll.

De siste årene har NIF gjennomført følgende tiltak i arbeidet med å få flere kvinnelige ledere:

 • Idrettens kvinnedag ble arrangert for fjerde gang 8. mars 2021.
 • Idrettsstyret har opprettet en ressursgruppe som skal arbeide med kjønnsbalanse.
 • Idrettsstyret har satt som mål å ha 40 prosent kvinnelige ledere i særforbund og idrettskretser innen 2023.
 • Totalt 42 kvinner, i hovedsak fra idrettskretser og særforbund, har siden 2017 gjennomført mentorprogram for kvinnelige ledere. Programmet blir nå evaluert av forskere på Norges idrettshøgskole, slik at vi kan se effekter og hvordan vi skal videreføre det. Rapport vil foreligge i april.
 • Vi har de to siste årene delt ut prosjektmidler til idrettskretser og særforbund som ønsker å starte egne mentorprogram eller arrangere nettverksmøter for kvinnelige ledere. Ca. 30 prosjekter har mottatt midler til dette de to siste årene.
 • Vi har siden 2016 hatt idrettens kjønnsbarometer som hvert år måler utviklingen av andelen kvinnelige ledere i norsk idrett.
 • Vi arrangerer ulike nettverksmøter og temaseminarer med kjønnsbalanse.
 • Arbeidet vårt er presentert både for IOC og EOC på forespørsel fra dem.