logonif612.jpg

Ingen lettelser for nasjonale seriekamper og voksenidretten: – Situasjonen er alvorlig!

Regjeringen besluttet i dag å åpne opp for konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten. Voksne breddeutøvere får ingen lettelser, og nasjonale seriekamper i toppidretten gjenåpnes foreløpig ikke. – Situasjonen er alvorlig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Myndighetene har i dag besluttet å tillate konkurranser for barn og unge under 20 år. I innendørsidretter kan man avvikle konkurranser innad i en kommune. I utendørsidretter uten nærkontakt åpnes det for regionale konkurranser innenfor idrettskretsen eller regioner definert av særforbundene. Endringene trer i kraft fra midnatt 23. februar.

– Idretten tar smittevern på alvor, og det har vi gjort hele veien. Myndighetene har lyttet til idretten og våre forventninger til å lempe på tiltakene for barn og unge. Konkurranser er en svært viktig motivasjonsfaktor for å delta i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet, og klubbene står i fare for å gå konkurs. Langvarig nedstengning for flere hundretusen utøvere utfordrer rett og slett vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss. Jeg har i dag bedt om et hastemøte med statsminister Erna Solberg og regjeringen, og møtet er berammet til 3. mars, sier Kjøll.

Vil ha trafikklysmodell for breddeidretten
Norges idrettsforbund har siden 8. januar bedt om at de nasjonale innstrammingene som har berørt barne- og ungdomsidretten, opphører som nasjonale tiltak og erstattes av forutsigbare og enhetlige tiltak tilpasset lokale og regionale smitteforhold i idretten. 

– For å sikre at koronatiltakene blir mer forutsigbare for idretten fremover, har Norges idrettsforbund, i samarbeid med særforbundene og idrettskretsene, utarbeidet en trafikklysmodell for breddeidretten. Denne modellen er i dag sendt over til regjeringen. Her fremgår det hva som kan gjennomføres av idrettsaktivitet med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen. Et slikt system vil gjøre det enklere for kommunene å skape mer forutsigbare rammer for idretten, sier Kjøll. 

Ingen oppstart for nasjonalt seriespill i toppidretten
Nasjonalt seriespill må fortsatt avvente oppstart etter fire uker med nedstengning. Heller ikke treningskamper anbefales. 

– For flere av idrettene er vi allerede godt på overtid for å kunne fullføre sesongen med oppsatte kamper. En ny utsettelse gjør at det nå er stor fare for at seriespillet må avsluttes i flere idretter, sier Kjøll og fortsetter: 

– Toppidretten representerer mange tusen arbeidsplasser. Stans i toppidretten rammer derfor profesjonelle klubber på samme måte som øvrige bedrifter. Dette må regjeringen ta innover seg. Gjennomgående er det svært lite smitte i toppidretten. Det er dokumentert gjennom en rekke konkurranser og arrangementer både i Norge og i utlandet. Lite smitte i toppidretten skyldes i første rekke svært strenge smitteverntiltak for våre fremste utøvere. 

Ingen åpning for konktaktidretter for voksne breddeutøvere 
For voksne opprettholdes regjeringens anbefaling om ikke å drive organisert aktivitet med kontakt, verken innendørs eller utendørs. For idretter som kan opprettholde avstand på minimum én meter, kan voksne breddeutøvere fortsatt trene som normalt. 

– Vi hadde forventet lettelser for våre voksne breddeutøvere. 130.000 av disse har ikke kunnet trene med kontakt i snart ett år. Fagpersoner innenfor psykisk helse adresserer i økende grad utfordringer når spesielt unge voksne blir stengt ute fra viktige sosiale møteplasser som idretten legger til rette for. Vi mener det nå bør kunne åpnes for både trening og konkurranse, også for voksne innenfor kontaktidrettene i regioner med lavt smittepress, avslutter Kjøll. 

Dette er regjeringens nye anbefalinger: 

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt). 
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt). 
  • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand. 
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. 
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Les mer på regjeringens sider.