NHO-direktør Ole Erik Almlid, Idrettspresident Berit Kjøll, administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge  og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Tom Aksel Mathisen, NHO
NHO-direktør Ole Erik Almlid, Idrettspresident Berit Kjøll, administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Tom Aksel Mathisen, NHO

Idretten og næringslivet vil styrke konkurransekraften

Norge er kåret til verdens beste idrettsnasjon, men har ikke lykkes like godt i konkurransen om internasjonale markedsandeler i næringslivet. NHO, LO, Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge har nå inngått en avtale for å gi både norsk næringsliv og idretten økt konkurransekraft.

- Å ha logoen sin på en drakt er ikke nok til å bli en eksportvinner. Næringslivet må i langt større grad utnytte den sterke posisjonen norsk idrett har ute i verden, mener de fire organisasjonene. Nå legger de opp til et nyskapende samarbeid der både norske bedrifter og idretten skal høste fordeler.

- Norsk næringsliv har alltid vært en sentral støttespiller til norsk idrett. Samtidig har vi et potensial for å knytte norsk næringsliv enda tettere til idretten. Denne intensjonsavtalen vil legge et solid grunnlag for å finne nye samarbeidsområder og øke vår gjensidige konkurransekraft ytterligere, sier Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund.

- Norske bedrifter er stadig på leting etter nye eksportmuligheter. Et tettere samarbeid med idretten og en bedre utnyttelse av idrettens arenaer kan bidra til å åpne nye dører til flere markeder for norsk næringsliv, sier NHO direktør Ole Erik Almlid.

Også LO fremhever eksportpotensialet ved samarbeidet.

- Norge er kåret til verdens beste idrettsnasjon, men vi er dessverre langt unna pallen, når det kommer til eksport og handel med utlandet. Idretten har vist at et lite land kan vinne frem i en tøff internasjonal konkurranse. Vi trenger flere arbeidsplasser og mer eksport. Og skal vi lykkes må vi jobbe sammen i dette lille landet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Merkevaren Norge
Den positive oppmerksomheten norske idrettsprestasjoner får ute i verden, kan smitte over på næringslivet og norske løsninger som søker internasjonale markeder. Verdiene i norsk idrett bygger på mange av de samme verdiene som ligger til grunn for den norske samfunnsmodellen, og verdier som er viktige i markedsføringen av Norge, som for eksempel like muligheter, ekstraordinære prestasjoner, bærekraft og natur, mener samarbeidspartnerne.

- Også for norske bedrifter gir det merverdi å ha flagget på brystet. Merkevaren Norge er allerede svært sterk ute i verden og et tettere samarbeid med idretten vil styrke den ytterligere. Verdiene idretten står for er nesten identiske med Merkevaren Norge, og derfor er samarbeid en «no-brainer» vi må utforske nærmere. Norsk idrett er gode på å forvalte sunn bredde og samtidig videreutvikle talenter i spiss. I næringslivet har vi mange oppstartsselskaper, men vi trenger flere norske bedrifter som vinner globale mesterskap i tøff konkurranse, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Store idrettsarrangementer
Konkret handler samarbeidet i første omgang om å benytte store internasjonale idrettsarrangementer, hvor vi synliggjør norsk næringsliv. Fysisk og digital promotering, gjerne i kombinasjon med en næringslivsdelegasjon, er aktuelle tiltak. Samarbeid med næringslivet er sentralt i utformingen av programmene, da formålet er å understøtte internasjonale satsinger.

Partene har en langsiktig horisont og ambisjon med dette arbeidet, og vil teste forskjellige former for samarbeid i OL, PL, Special Olympics, VM og EM i årene som kommer. De første mesterskapene som er aktuelle, er VM i Bryting i Oslo i oktober, Para-VM på Lillehammer neste vinter og OL og PL i Beijing februar 2022.

- Arenaene kan benyttes til å treffe nøkkelindivider i sentrale posisjoner, hvor både næringslivet og idretten trenger en ekstra tilrettelegging, sier Kjøll.
Hvordan næringslivet skal promoteres på store idrettsarrangementer, skal en koordinerende enhet sammensatt av de nye samarbeidspartnerne finne ut av. Det kan dreie seg om næringslivsseminarer, delegasjoner eller annen form for promotering.

Innovasjon
Det skapes mange innovasjoner innenfor sportsindustrien i samarbeid med norske idrettsutøvere, men potensialet for internasjonal vekst er vesentlig større. Sportsindustrien omsetter globalt for hele 1300 milliarder dollar, og Norge bør kunne ta større andeler og skape flere arbeidsplasser innenfor denne industrien.

Les intensjonsavtalen mellom, NHO, Norges idrettsforbund, LO og Innovasjon Norge.