Deltagerne på Olympisk akademi sier #STOPP

Onsdag 23. juni, på selveste Olympic Day, ble det avholdt Olympisk akademi for trenere, ledere, dommere og andre ressurspersoner mellom 15-29 år i norsk idrett. Årets tema var #STOPP.

Årets program tok opp utfordringer, problemstillinger og ikke minst muligheter rundt hvordan norsk idrett kan øke mangfoldet, fortsette å inkludere alle og stoppe alle former for diskriminering. Idrettspresident Berit Kjøll åpnet årets akademi, etterfulgt av spennende innledere som belyste temaet fra ulike innfallsvinkler og roller.

Universitetslektor på OsloMet Marcela M. F. Bustos, fotballspiller Mushaga Bakenga, seniorrådgiver i NIF Håvard Øvregård, håndballdommerne Neda Rahimizadeh og Charlotte Husomanovic og inkluderingsansvarlig i Trosvik IF Trond Singdahlsen delte nyttige erfaringer og ga deltagerne gode tips som de kan ta med seg videre i egne roller og verv.

Viktigst av alt: Diskriminering skal alltid få en reaksjon i norsk idrett. Dersom du selv opplever eller ser at andre blir diskriminert bør du alltid spørre: «Hva mente du med det?»

Tilbakemeldingene viser at de rundt 30 deltagerne satte stor pris på årets tema, bredden i innholdet og ikke minst de gode foredragsholderne under årets akademi.

– Det beste med årets akademi er fremhevingen av #STOPP-kampanjen og muligheten til å diskutere på tvers av idretter, kretser og personer. Selv om det ble avholdt digitalt, opplevde jeg stort utbytte av fagtematikken, forteller deltaker Helge Sveindal Rosfjord. 

Årets akademi ble gjennomført digitalt som følge av den usikre koronasituasjonen, og vi ser frem til å ønske unge ressurspersoner i norsk idrett velkommen til et fysisk akademi på Lillehammer igjen i 2022!

Les mer om Olympisk akademi her.