Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Treningstrendene blant voksne, ungdommer og barn

innebandy612.jpg

En ny undersøkelse fra Ipsos viser at andelen av den norske befolkningen (fra 15 år) , som holder seg aktiv, øker jevnt. Hele 77 prosent av den voksne befolkningen oppgir at de trener eller mosjonerer minst én gang i uken. Generelt er det økt interesse for trening og helseriktig kosthold.

 

NIF får annet hvert år tilgang til de nyeste trendene innen fysisk aktivitet blant voksne, ungdom og barn i den norske befolkningen.

Du kan se en presentasjon av flere data fra undersøkelsen her:

Ipsos: PP Fysisk aktivitet og idrett i Norge 2020 (PPT)

Treningsfrekvensen øker
Nivået for fysisk aktivitet i Norge har økt sammenhengende helt siden 1995. Hele 44 prosent av befolkningen svarer i dag at de trener eller mosjonerer minst tre ganger per uke. Styrketrening er den treningsformen som har hatt sterkest vekst gjennom hele perioden, og vi ser dette igjen i form av økt frekvens for trening i treningsstudio. Parallelt med økt fysisk aktivitet øker også interessen for helseriktig kosthold selv om enkelte forhold rundt dette som f. eks frokostmåltidet nå viser fallende tendens.

Treningsintensiteten faller
Treningsfrekvensen er ganske lik i alle aldersgrupper, mens treningsintensiteten er størst blant de yngste og gradvis fallende etter at man har passert 30 år. Treningsintensiteten blant den yngre delen av befolkningen (under 40 år) og særlig i alder 15-24 år er dog fallende igjen etter et toppnivå som ble registret i målingen fra 2011 – 2015. Fysisk og mentalt overskudd, samt forebygging av helseskader er sterkt økende motivasjonsfaktorer i totalbefolkningen. Blant de unge kommer også forhold som selvtillit, utseende, spenning og fellesskap inn som viktige motivatorer. «Slitsomt/orker» ikke er dog nå en økende barriere blant ungdommen så vel som i totalbefolkningen.

Barn 6-12 år har et meget høyt sportslig aktivitetsnivå
Barn fordeler sine trenings- og idrettsaktiviteter på en lang rekke ulike typer idretter og fysiske aktiviteter. Mange, og særlig kvinner etterlyser likevel flere konkurransefrie idrettsaktiviteter for barn. I husstander med barn i alder 6-12 år registrerer vi aller størst fysisk aktivitet blant barna. 46 prosent av disse husstandene har f. eks minst ett barn som spiller fotball. Når det gjelder husstander med barn i alder 13- 17 år ser vi nå at styrketrening har blitt den mest utbredt treningsformen også blant barna.

Barn bør ikke lide for manglende dugnadsinnsats blant foreldre
Foreldre flest anser de ulike typer med utgifter til barns idrettsaktiviteter som moderate. Men i Oslo vurderer hele 3 av 10 av foreldrene utgifter til medlemskontingenter, treningsavgifter etc. som store.

Det er unison enighet i befolkningen om at barn med foreldre som ikke vil stille opp på dugnad likevel skal få delta i idrettslag. Et flertall i befolkningen mener videre at det offentlige bør kunne dekke minst én fritidsaktivitet per barn.

Kilde: Norsk Monitor 1985-2020

Les mer om voksenidrett