Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny squashklubb opprettet med enklere lovnorm: – Dette vil ønske enda flere velkommen til idrettsfamilien

squash.jpg
Norges Squashforbund forteller at de organiserer flere små klubber og har mindre miljøer rundt om i landet som vil sette stor pris på en enklere tilknytningsform til norsk idrett. Foto: Norges Squashforbund

Porsgrunn Squashklubb er første nyetablerte idrettslag som er godkjent gjennom en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett ved å kunne benytte en enklere lovnorm.

 

Det er et overordnet mål at alle som ønsker å drive organisert idrett, får et tilbud innenfor idrettsorganisasjonen, samtidig som man sikrer at idrettslagene fortsatt er medlemsbaserte. Hensikten med enklere tilknytningsformer er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag – og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.

– NIF har virkelig forstått viktigheten av å tilpasse lovverket og muliggjøre videreutvikling av idrettsklubber i hele landet. På denne måten tror jeg at vi vil åpne dørene og ønske enda flere velkommen til idrettsfamilien, sier Tord Bakke Arvesen, generalsekretær i Norges Squashforbund.

– For frivilligheten i våre klubber vil dette være som natt og dag. Arbeidsmengden man påtar seg som tillitsvalgt, reduseres betraktelig. Dette vil sikre mer tid til aktivitet som skaper idrettsglede. Etter vår mening er dette et viktig steg i moderniseringen av norsk idrett, og vi er glade for å kunne være først ute med å ta i bruk denne lovnormen, fortsetter Arvesen.

Leder i Porsgrunn Squashklubb, Paul William Pedersen, forteller at de har fått god oppfølging og informasjon om enklere lovnorm fra forbundet sitt.

– I Porsgrunn har det vært flere som har interessert seg for å spille squash, og med muligheten for å bli en «enklere klubb» var veien kort fra idé til klubbopprettelse og oppstart av treningsaktivitet for medlemmene, sier Pedersen.

Om enklere lovnorm
Enklere lovnorm kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet. Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet.

Det vil etter hvert komme krav til årlig rapportering om økonomi og krav om oppfølging fra idrettskretsene.

Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Idrettslag som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Les mer om enklere lovnorm for idrettslag her.