Den gode jobben for å beholde arven etter OL på Lillehammer i 1994 og Ungdoms-OL i 2016 løftes nå frem på IOC sine hjemmesider. Foto: Olympiaparken – Photo Daniel Nordby
Den gode jobben for å beholde arven etter OL på Lillehammer i 1994 og Ungdoms-OL i 2016 løftes nå frem på IOC sine hjemmesider. Foto: Olympiaparken – Photo Daniel Nordby

Lillehammer sitt gode legacy-arbeid løftes frem

I en helt ny artikkelserie på IOC sine hjemmesider løftes det gode arbeidet Lillehammer har gjort i forbindelse med arven etter OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016 frem. Vårt eget Legacy-senter på Lillehammer har kommet med innspill til artikkelserien, men det er i all hovedsak IOC selv som har produsert innholdet.

På IOC sine nettsider presenteres Lillehammer som en av totalt seks tidligere OL arrangører som har fått en egen artikkelserie. IOC ønsker med dette å fremheve Lillehammer som en av de OL arrangørene som absolutt har lykkes best i legacy-arbeidet.

Artiklene i serien er fordelt på fire hovedkategorier som omhandler arven for innbyggerne, arven for byen, arven for idretten og de olympiske anleggene. I en oppsummerende artikkel trekkes blant annet miljøsatsingen, prosjektene i Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre og den store aktiviteten i OL anleggene frem.

Legacy-senteret trekkes frem
Lillehammer skiller seg i artikkelserien spesielt ut med sitt eget operative Legacy-senter der legacy-prosjekter følges opp av egne ansatte. Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) ble etablert etter ungdoms-OL i 2016 og har flere mange spennende prosjekter gående tilknyttet deling av vintersportskompetanse. I 2019 deltok over 450 utøvere og trenere fra mer enn 25 ulike land på de ulike prosjektene.

Verdensledende på digitale treningscamper
Den siste tiden har særlig de internasjonale treningscampene senteret arrangerer i samarbeid med nasjonale- og internasjonale særforbund fått stor oppmerksomhet. LOLSC har i 2020 etablert verdens første digitale treningscamper innenfor curling og kombinert. Du kan lese mer om den digitale curling- og kombinertcampen her. Flere digitale treningscamper i regi av LOLSC er under utvikling og vil bli presentert for både norske- og internasjonale deltakere innen kort tid.

Artikkel fortsetter under bildet.
Skjermdump IOC sine hjemmesider612.jpg

Se hele artikkelserien om Lillehammer sitt Legacy-arbeid på IOC sine hjemmesider her

Om Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre(LOLSC):

  • Opprettet høsten 2017 som en direkte arv fra ungdoms-OL i 2016
  • I senteret jobber det i dag tre hel- og deltidsansatte
  • Senteret har kontorer på Idrettens Hus på Lillehammer, og er organisert som et prosjekt under Olympiatoppen Innlandet
  • LOLSC arrangerer i samarbeid med nasjonale- og internasjonale særforbund internasjonale treningssamlinger innenfor curling, kombinert, hopp, langrenn og para-ski og skiskyting.
  • Senteret har i tillegg egne prosjekter knyttet til ungt lederskap, deling av vintersportskompetanse, utdanning og karriere for internasjonale idrettsutøvere, samt OL forskning(i samarbeid med Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Center).
  • LOLSC er et prosjekt som i dag er finansiert frem til 2023, men målet er at senteret skal bli permanent.

Les mer på LOLSC sine hjemmesider her.