Plakatene på ulike språk er oppdatert med smitteforebyggende tiltak gjeldende fra 1. juni.  Foto: Oslo idrettskrets
Plakatene på ulike språk er oppdatert med smitteforebyggende tiltak gjeldende fra 1. juni. Foto: Oslo idrettskrets

Lanserer smitteforebyggende tiltak på ulike språk

Oslo idrettskrets har utarbeidet plakater som beskriver smitteforebyggende tiltak på flere ulike språk. Last ned plakatene her.

Plakatene bygger på den nasjonale veilederen «Smittevern for idrett», som er gjeldende fra 1. juni, og kan lastes ned og brukes av idrettslag over hele landet. De er laget for å nå ut med informasjon til flere familier og medlemmer – og for å sikre at smittevernrådene blir fulgt under trening.

Rådene bidrar til at idrettslagene kan forebygge tilfeldig eksponering, og gjennomføre treningene på en forsvarlig måte innenfor smittevernsbestemmelsene.

Plakatene er oversatt til arabisk, engelsk, persisk, polsk, somali og tigrinja. Plakat på sistnevnte språk kommer snart. Rådene er tverridrettslige, og plakatene beskriver tiltak før, under og etter trening. Når det igjen kommer nye retningslinjer for idretten, vil plakatene oppdateres.