BeritKjoll_portrett3612.jpg

Idrettspresidentens brev til ordførere i alle landets kommuner

Jeg vil først benytte anledningen til å takke alle landets kommuner for det flotte arbeidet som legges ned hver eneste dag for å opprettholde trygge og gode lokalsamfunn i en svært krevende tid for oss alle. Til tross for at barne- og ungdomsidretten har vært i gang med både trening og konkurranser siden august, er idretten likevel hardt rammet av koronasituasjonen.

All aktivitet i den organiserte barne- og ungdomsidretten utøves i tråd med idrettens fellesidrettslige smittevernsprotokoll som er utarbeidet i samarbeid med helsemyndighetene. Det er også utarbeidet egne særidrettslige protokoller som gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene.

For Norges idrettsforbund er det viktig at alle kommuner kjenner de smittevernstiltakene og protokollene som til enhver tid gjelder for norsk idrett.

Idretten har en viktig samfunnsrolle
Jeg ønsker å presisere at alle i norsk idrett har oppmøteplikt i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen i det norske samfunnet. Derfor er både utdanning, skolering og håndheving av smittevernstiltak en helt naturlig del av vårt arbeid for å kunne utøve en trygg idrettsaktivitet, både trening og konkurranser.

Norges idrettsforbund har i samarbeid med Norges fotballforbund, utarbeidet et fellesidrettslig koronavettkurs som både utøvere, trenere, dommere og foreldre oppfordres til å gjennomføre før barn og unge kan delta i idrettsaktivitet. Over 150 000 har allerede gjennomført programmet. På alle våre arrangementer har vi gode systemer for oppmøteregistrering for alle som er til stede. Dette bidrar til å gjøre smittesporingsarbeidet raskt og effektivt dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med idrett.

Regjeringen ønsker et mest mulig intakt aktivitetstilbud til barn og unge
Det er viktig at barne- og ungdomsidretten kan holdes mest mulig i gang i tråd med myndighetens prioriteringer, innenfor gjeldende smittevernregler og at terskelen er høy før kommunene bestemmer seg for en nedstengning av barne- og ungdomsidretten. Vi oppfordrer også kommunene til å opptre mest mulig enhetlig og samordnet slik at man kan skape størst mulig grad av forutsigbarhet for barne- og ungdomsidrettens mulighet til å utøve aktivitet.

Norges idrettsforbund har fremmet følgende råd til våre særforbund, idrettskretser og idrettslag på bakgrunn av regjeringens nye nasjonale innstramminger den 6. november:

  • Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
  • Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
  • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
  • Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Inviterer til tett dialog med idretten
Vi inviterer kommunene til å ha tett dialog med både idrettskretser, idrettsråd og idrettslag slik at man sammen kan finne best mulig løsninger i tråd med den gjeldende smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Vi vet hvor viktig en arena idretten er for barn og unge. I idretten kan de møte venner og føle på det sosiale fellesskapet i en vanskelig tid. Dersom det likevel besluttes å stenge ned, håper vi at tiltaket gir rask effekt slik at idretten kan komme i gang igjen raskest mulig.

Jeg ser fortsatt frem til et godt og konstruktivt samarbeid mellom kommuner og idretten i en krevende tid.