Se opptak fra NIFs ledermøte 2020

NIFs ledermøte ble på grunn av korona-situasjonen avholdt som et digitalt møte fredag 5. juni 2020 kl. 12.00-17.00. Se opptak her.

Program - NIFs ledermøte 2020

12:00   SAK 1  Åpning ved idrettspresident Berit Kjøll

SAK 2  Hilsen ved kulturminister Abid Raja

           Hilsen ved administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid

SAK 3  Konstituering

          Forretningsorden med teknisk informasjon

SAK 4  Presidentens tale

13:00   PAUSE

13:10   SAK 5 NIFs årsberetning

SAK 6 NIF’s årsregnskap 2019 og budsjett 2020

           Revisors beretning

           Kontrollutvalgets beretning

14:15 SAK 7 Orienteringssaker

a Forberedelse og deltakelse i OL/PL

b Felles ungdomsforsikring

c Økt ung medbestemmelse

d Møteplasser

SAK 8 Valg av valgkomité

Resolusjon fra NIFs ledermøte

Avslutning senest 17:00

Se alle sakspapirene og presentasjoner fra ledermøtet