Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tildeling fra ExtraStiftelsen til 13 idrettsprosjekter

Fredrikstad klatreklubb_612.jpg
Thomas Magnus Kristiansen ble overasket av Extrastiftelsen onsdag 12. juni. Her mottar han et bevis på at prosjektet «Klatring til Alle» i regi av Fredrikstad Klatreklubb mottar 141 000 kroner for 2019/2020.

Norges idrettsforbund har mottat 4 925 400 kroner fra ExtraStiftelsen til 13 idrettsprosjekter. -Alle prosjektene har som mål å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten, dette bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, sier Line Hurrød, NIFs koordinator for prosjektene.

 

Norges idrettsforbund tildeles 1 547 000 kroner til 5 nye idrettsprosjekter og 3 378 400 kroner til 8 eksisterende prosjekter i regi av idrettslag, idrettskrets og særforbund rettet mot utsatte grupper. 

Øker mangfoldet i organisasjonen 

-Ved hjelp av ExtraStiftelsen får nå idrettslagene, idrettskretsene og særforbundene mulighet til å inkludere flere mennesker til idretten. Prosjektene bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, sier Line Hurrød. 

NIF har vært så heldige å mottatt midler årlig fra ExtraStiftelsen siden deres oppstart i 1997. Over 360 idrettsprosjekter har blitt finansiert av stiftelsen. Alle disse prosjektene har gitt idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne.

Følgende idrettsprosjekter mottar midler fra ExtraStiftelsen: 

 • Norges Triatlonforbund para, kr 353 000
 • Ås IL Aktiv på Dagtid turgruppe, kr 89 000
 • Klatring til Alle, Fredrikstad klatreklubb, kr 141 000
 • Vi skyttere i Norge - Vi hører blinken, Vestre Bærum Salongskytterlag, kr 164 000
 • "Elvelangs i Ål" for alle, Ål idrettslag, kr 800 000
 • Racerunning - Friidrett med CP, Norges Friidrettsforbund, kr 125 000
 • Gym og turn for alle, Haugesund turnforening, kr 29 400
 • Aktivitietsguide Oslo, Oslo idrettskrets, kr 514 000
 • All med, Rogaland idrettskrets, kr 1 000 000
 • Utta hafælla, Kvam idrettslag, kr 389 000
 • MEGA-for alle, Idrett Bergen Sør, kr 345 000
 • Vivil Lekene 2018-2020 Veien videre, Vivil idrettslag, kr 526 000
 • Veiviser, Flerkulturelt idrettslag, kr 450 000

NIF takker ExtraStiftelsen for tildelingen og gratulerer alle prosjektene som mottar støtte.

Her finner du en oversikt over alle nye prosjekter som har fått midler. ExtraStiftelsen deler ut 80 millioner til 166 prosjekter gjennom ordningen helse vår 2019.

Her ser du alle tidligere og eksisterende idrettsprosjekter.

Her ser du informasjon om hvordan man kan søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF. Neste søknadsfrist er 15. august 2019 for prosjekter med oppstart våren 2020. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.

ExtraStiftelsen har også startet en ny ordning som heter Utvikling som har som formål å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Ta kontakt med NIF for å kunne søke på denne ordningen.