På idrettens kvinnedag 8.mars satte man fokus på kvinnelige ledere i norsk idrett. Nå ønsker flere særforbund og idrettskretser å sette i gang egne tiltak. Foto: Geir Owe Fredheim
På idrettens kvinnedag 8.mars satte man fokus på kvinnelige ledere i norsk idrett. Nå ønsker flere særforbund og idrettskretser å sette i gang egne tiltak. Foto: Geir Owe Fredheim

Stor interesse for å øke kvinneandelen i norsk idrett

13 særforbund og idrettskretser mottar prosjektmidler fra Norges idrettsforbund for å få flere kvinnelige ledere i norsk idrett. Nå blir det iverksatt flere nettverksmøter og mentorordninger for å øke kvinneandelen.

- Det er svært gledelig at vi fikk så mange gode søkere. Målet vårt var å gjøre det enkelt å søke, og spisse tildelingen til spesifikt mentorordninger og nettverksmøter. Dette er et viktig bidrag for å øke kvinneandelen blant ledere, og vi ser at vi klarer å stimulere til nye initiativ blant særforbund og idrettskretser, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund.

Les også: økning av kvinnelige ledere i norsk idrett 

Kampidrettene ved judo, bryting og kampsport går sammen

Særforbundene som representerer kampidrettene opplever at kvinner er underrepresentert i klubbstyrer og som klubbledere. De ønsker å benytte prosjektmidlene til gode tiltak for de som ønsker å utvikle seg som ledere.

- Kampidrettene setter nå i gang et mentorprogram for kvinnelige ledere som har ambisjoner om å ta et større ansvar i sin klubb. Hensikten er å gjøre lederjobben mer attraktiv for kvinner som deltar i klubbens styre ved å legge til rette for at kvinnene opplever trygghet i den rollen de har i klubben, sier Stine Lastein, generalsekretær i Norges Judoforbund og koordinator for kampidrettene i dette prosjektet.  

Samtlige av særforbundene har vedtatt å øke kvinneandelen i sine klubbstyrer og antall kvinnelige ledere i sine langtidsplaner. Ett av virkemidlene for å få dette til blir å sette i gang med mentorprogrammet.

- Målet er at kvinnene som deltar i mentorprogrammet vil bli ledere i respektive klubber eller tar steget inn i andre lederroller i sitt særforbund, sier Lastein.

Søkte om 320 000 kroner

Særforbund og idrettskretser kunne søke om inntil 20.000 kroner. Totalt ble det søkt om 320 000 kroner fordelt på 11 særforbund og fem idrettskretser.

-Dette er første gang vi prøver denne ordningen, og vi har valgt å kjøre en jevn fordeling til de som falt innenfor kriteriene. Det er svært positivt å se at tre særforbund går sammen om ett prosjekt, sier Vanebo.

Følgende ble tildelt prosjektmidler: 

Særforbund:
Norges Basketballforbund                          
Norges Judoforbund                                    
Norges Luftsportforbund                           
Norges Bryteforbund                                  
Norges Danseforbund                                 
Norges Kampsportforbund                        
Norges Roforbund                                        
Norges Skytterforbund                              

Idrettskrets:
Hordaland idrettskrets                                  
Akershus idrettskrets                                  
Hedmark idrettskrets                                  
Oslo idrettskrets                                           
Troms idrettskrets