Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økning av kvinnelige ledere i norsk idrett

Karen Kvalevåg_Foto_Geir Owe Fredheim_NIF_612.jpg
Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund er glad for den positive tendensen, men innser at arbeidet vil ta tid. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

Ferske tall fra idrettens eget kjønnsbarometer viser en svak forbedring av kvinnelige ledere i norsk idrett. Idrettskretsene har 32 % kvinnelige ledere,  sammenlignet med særforbund (24%) og idrettslag (27%).

 

- Vi er selvsagt glade for at det er en positiv tendens når det gjelder antall kvinnelige toppledere i norsk idrett. Samtidig er vi klar over at dette er et arbeid som vil ta tid, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Likevel synes hun tendensen klar.
-Vi ser stadig flere organisasjonsledd i norsk idrett som er sitt ansvar bevisst, og virker motiverte til å legge til rette for at flere kvinner både ønsker å ta toppverv og for at de skal få muligheten å ta toppverv i idretten, fortsetter Kvalevåg.   

Norges idrettsforbund har satt i gang flere tiltak for å øke kvinneandelen blant lederne.

- Dette arbeidet har tidligere vært prosjektbasert, nå har vi kontinuerlig fokus på dette. Gjennom kjønnsbarometeret vil vi kunne følge utviklingen systematisk, sier Kvalevåg.

Mentorprogram

Som et tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norsk idrett, er det blant annet igangsatt et mentorprogram for kvinnelige ledere. Her avsluttes det andre kullet den 13. juni i år. Gjennom programmet har NIF hatt 29 kvinner med lederambisjoner som har blitt fulgt opp av hver sin mentor. Dette har vært et solid dugnadsarbeid i idretten da presidenter, styreledere og andre ledere i idretten har bidratt frivillig som mentorer.

- Vi tør påstå at alle 58 deltagerne (mentorer + adepter) har fått en større bevissthet rundt betydningen av kjønnsbalanse gjennom våre mentorprogram, sier Kvalevåg.

NIF er tydelig på at kjønnsbalanse skal sikres i alle programmer og kurs som kjøres i forbundets regi. Et samarbeid med et post.doc program "Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?" skal gi mer kunnskap på dette feltet.

- I dag utlyser Norges idrettsforbund 100 000 kroner i prosjektmidler som skal understøtte og stimulere særforbund og idrettskretser til å arbeide innenfor dette feltet, avslutter Kvalevåg.

Funn fra kjønnsbarometeret

Se hele oversikten her

Blant de 54 særforbundene er det 82 mannlige generalsekretærer eller presidenter og 26 kvinnelige generalsekretærer eller presidenter. Dette utgjør en prosentandel på 24% kvinner og 76% menn. Bare to forbund har både kvinnelig president og kvinnelig generalsekretær, hvorav hele 30 forbund har mannlig president og mannlig generalsekretær. 14 forbund har kvinnelig generalsekretær og mannlig president. Åtte forbund har kvinnelig president og mannlig generalsekretær.

Rytterforbundet er fremdeles på topp med 81 % kvinnelige ledere. I andre enden hvor vi hadde biljard med 0 % i 2017 ser vi nå at de har økt til 2,7 % i 2018.  I 2018 er det Luftsportforbundet som ligger nærmest Biljardforbundet, med 3,5% kvinnelige ledere.

Idrettskretsene nærmest ideell kjønnsbalanse

I de 17 idrettskretsene, er det 11 kvinnelige og 23 mannlige toppledere. Det utgjør en prosentandel på 32% kvinner og 68% menn.

To idrettskretser har både kvinnelig organisasjonssjef og styreleder. Åtte idrettskretser har både mannlig organisasjonssjef og styreleder. Fire idrettskretser har kvinnelig organisasjonssjef og mannlig styreleder, mens tre idrettskretser har kvinnelig styreleder og mannlig organisasjonssjef.

Svak økning av kvinnelige ledere i idrettslag

Kvinneandelen i medlemsmassen har holdt seg stabil i siste periode. Samlet sett er det en svak økning fra 2016 til 2018 i andelen kvinnelige ledere på idrettslagsnivå. Fra 22% i 2016 til 23% i 2018.  

Sammenheng mellom kvinnelige ledere og medlemsmassen

Rytterforbundet skiller seg vesentlig ut fra alle andre særforbund ved at de har en meget høy kvinneandel både blant medlemmer (88%) og ledere (81%).

Norges Bordtennisforbund har 16,5% kvinnelige ledere og 19,5% kvinnelige medlemmer.  Norges Hundekjøreforbund er ganske nære kjønnsbalanse i medlemsmassen og på ledernivå - 47% kvinnelige medlemmer mot 44% kvinnelige ledere.

Det er kun Bryteforbundet som har høyere andel kvinnelige ledere (27%) enn andel kvinnelige medlemmer (25%).