olympisk-akademi-2016.jpg

Søk om opptak til Olympisk akademi

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi – en møteplass for unge ressurspersoner i idretten. Deltagere må være mellom 18-29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett. Søknadsfristen er 20. mai.

Olympisk akademi er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idèdugnad og skolering innen olympiske verdier.

Olympisk akademi 2019 vil finne sted på Nansenskolen i Lillehammer 1.-4. august. Søknadsfrist er 20. mai. 
Søk på Olympisk akademi her.  

Hvem kan søke?

Deltagerne må være mellom 18 og 29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett. Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er Olympisk akademi et attraktivt program for unge idrettsinteresserte. Erfaringsmessig har det de siste årene vært stor økning i antall søkere, men vi har kun et begrenset antall plasser. NIF legger opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom fordeling av antall deltakerplasser.

NIF dekker kost og losji for deltagerne som blir plukket ut. Transport tur/retur Lillehammer må dekkes av hver enkelt deltager. 

Les mer om Olympisk akademi.