Norges idrettsforbund inviterte til konferanse om inkludering i idretten torsdag 18. november 2021.