Sprett.jpg

Idrettslagsallianser - en veileder

NIFs lov § 10-7 åpner for at et idrettslag kan omdannes til en idrettslagsallianse. Erfaringen viser at både det å etablere en slik allianse, å få den til å fungere i tråd med intensjonen, og forhold knyttet til oppløsning og nedlegging av deler av alliansen, kan skape store utfordringer.

Idrettslag som vurdere en slik omdanning, bør lese nøye gjennom denne veiledere og kontakte idrettskretsen for råd og veiledning før en slik prosess igangsettes.

Les: Veileder - Idrettslagsallianse