Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fratakelse av medlemsskap i idrettslag

Medidrettenmothomohets_bilde.jpg

Norges idrettsforbund har laget en veileder som skal hjelpe idrettslagene med å vurdere om et medlem kan fratas sitt medlemskap.

 

Dersom det foreligger "særlige grunner" kan idrettslag frata et medlem medlemskapet i idrettslaget i en periode på inntil 1 år. Det kommer frem av NIFs lov § 10-6.

For å hjelpe idrettslag i hvordan håndtere slike saker har Idrettsforbundet laget en veileder om hva som gjelder og hvordan sakene skal håndteres. Veilederen skal hjelpe idrettslagene med å vurdere om et medlem kan fratas sitt medlemskap, og gi veiledning i hvordan en slik prosess skal og bør gjennomføres.

Les veilederen "Midlertidig fratakelse av medlemskap i idrettslag"