Oppstart og utviklingsstøtte

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle allidrett.

Allidretten må tilby ulike idretter for barn fra 6 til 12 år og/eller ungdom fra 13 til 19 år over minst 20 uker i løpet av ett år.

Idrettslag kan søke på støtte til:

  • Allidrett for barn
  • Allidrett for barn-para
  • Allidrett for ungdom
  • Allidrett for ungdom-para

Mer informasjon om kriterier for ordningen og søknadsskjema finner du her:

Barn:
Allidrett for barn

Ungdom:
Allidrett for ungdom