Regnskap og revisjon

For å sikre at idrettslaget opptrer i tråd med gjeldene bestemmelser og for å redusere risiko for feil og misligheter, er det sentralt at idrettslaget har etablert gode rutiner og interne kontroller.

For grundigere forklaring til hvilke rutiner og interne kontroller idrettslaget bør ha på plass vises det til informasjon i Økonomihåndbok for idrettslag.

Regnskap
På sidene om regnskap finner du maler og informasjon om følgende områder:

  • Budsjett
  • Regnskap
  • Inntekter og innbetalinger
  • Kostnader og utbetalinger
  • Lønn og ytelser
  • Veileder til regnskap

Revisjon
Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig, eiendeler over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte over 20, skal engasjere statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Alle idrettslag som har engasjert statsautorisert eller revisor skal følge regnskapsloven.

For idrettslag som ikke har omsetning, eiendeler eller ansatte over grensene i avsnittet over, skal revisjonen utføres av kontrollutvalget. Kontrollutvalgets ansvar er å gjennomføre revisjon ved å vurdere årsregnskapet og vurdere om styret har oppfylt sine forpliktelser. Kontrollutvalget kan også velge å engasjere statsautorisert eller registrert revisor til å gjennomføre regnskapsrevisjon.