Barnas idrettsdag2_612.jpg

Nyttige dokumenter

Nyttige dokumenter for idrettsråd. 

Snarvei til sentrale dokumenter og sider

Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd (pdf)
"Når en pluss en blir mer enn to". NIF og KS har utviklet en veileder for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene. Målet er å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Tilskuddsordning fra Kultur- og kirkedepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tildeling skjer i regi av idrettsrådene i hver kommune.

Idrettsrådsutvalget
Politisk utvalg med hovedoppgave å rådgi Idrettsstyret i spørsmål som omhandler idrettsrådspolitiske saker.

Se også:
Hver idrettskrets har på sine nettsider et eget område for idrettsrådende i fylket. Finn din idrettskrets.