Velkommen som idrettslag i Rogaland Idrettskrets! Hvert idrettslag er en selvstendig juridisk enhet med formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klikk på knappene under for informasjon til idrettslag.