Velkommen som idrettslag i Rogaland Idrettskrets! Hvert idrettslag er en selvstendig juridisk enhet med formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.