Foto: Friskis & Svettis-aktiviteter in action. Foto: NTB Scanpix
Foto: Friskis & Svettis-aktiviteter in action. Foto: NTB Scanpix

Konsepter

Her beskrives tre konsepter for å kunne starte opp og drive mosjonsaktivitet for voksne uten innslag av konkurranse. Dette er mosjonstilbud som er en del av det eksisterende aktivitetstilbudet til tre særforbund, som har tilbud om utdanning av instruktører og har et eksisterende nettverk for disse.

Idrettslag som har ønske om å opprette et trimtilbud for voksne, har dermed gode muligheter til å lykkes ved og gjennomføre ett av disse konseptene. Dersom idrettslaget oppretter et Friskis & Svettis- tilbu og GymX-tilbud, må denne gruppen melde seg inn i respektive særforbund. Dette gjelder ikke for Bli sterkere-tilbudet.