Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvorfor voksenidrett?

Fordelene med å trene organisert

Hvorfor trene med et idrettslag og ikke bare trene alene, sammen med venner eller i treningssenter? Det går selvsagt an å gjøre alle disse alternativene, men dette er noen av fordelene ved å trene med et idrettslag:

- Det er gøy å trene sammen.
- En får tilhørighet i et sosialt miljø.
- En kan bli invitert til andre sosiale arrangementer.
- Miljøet består av frivillige med ekte engasjement og dugnadsånd.
- Det er givende å bidra til et bedre miljø i lokalsamfunnet.
- Tilbudet er i nærmiljøet og ikke en lang kjøretur unna.
- Gruppen er forankret i et idrettslag som gjør tilbudet vedvarende.
- Medlemmene kan utveksle erfaringer og kompetanse med hverandre.
- En evt. trener kan gi kompetanse, struktur og variasjon i treningen.
- Barn, foreldre og besteforeldre kan trene sammen.
- Treningen er billig.
- En får adgang/tilgang til anlegg/baner.
- En kan konkurrere på eget nivå for idrettslaget.
- En kan få utdannelse innen idretten til ulike roller og verv.
- Idretten har sunne verdier og ikke fokus på slanking eller utseende.
- En er rollemodell for sine og andres barn. Olympiatoppens foreldrevettregel nr. 2 lyder: «Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltakelse i idrett.»

Fordeler for idrettslaget
- Voksnes medlemsavgift og treningsavgift går til å forbedre idrettslagets egne tilbud.
- Idrettslaget får flere frivillige til dugnadsarbeid.
- Idrettslaget får ressurspersoner til å bekle verv som trener, leder, styremedlemmer, funksjonærer til arrangement, redaktører til nettside eller klubbavis, osv.
- Voksne kan bidra med potensielle sponsorer gjennom sin arbeidsplass eller sine kontakter.
- Foreldre tar med sine barn til idrettslaget.
- Idrettslaget kan få omdømme som en breddeidrettsklubb som er inkluderende for alle.
- Barn og ungdom ser at det finnes tilbud i et livslangt perspektiv i idrettslaget, og velger kanskje å trene videre i idrettslaget når de blir voksne.
- Voksne blir kanskje lenge i idrettslaget og det gir mer stabile idrettslag?
- Idrettslaget får utnyttet hall og anlegg bedre, siden voksne kan trene sent.
- Idrettslaget får imøtekommet en etterspørsel etter trening fra voksne, som alternativt kunne vært ivaretatt av egentrening eller kommersielle treningssentre.
- Idrettsorganisasjonen samlet får dermed flere medlemmer.

Folkehelseperspektivet
- Den voksne kan bruke treningen som et bidrag til å bevare god fysisk og psykisk helse, forebygge skader og sykdom, samt rehabilitere enkle fysiske og psykiske plager.
- Idrettslaget bidrar til å få flere voksne i fysisk aktivitet, noe som er et viktig folkehelsetiltak i et samfunnsperspektiv.