Andre enkle tips for å gjøre tilbudet vedvarende

Under nevnes noen tips som kan gjøre at flere kommer og at tilbudet blir vedvarende:

- Organiser barnevakt på omgang, for de som har behov for det. Kanskje noen ungdom i idrettslaget kan bidra?
- Ha trening hver gang selv om det ikke kommer så mange.
- Tren mens barna trener. Dette avhenger av barnas alder, hva treneren til barna ønsker og tilgang til arena å være på.
- Informer kontinuerlig om treningen for å få flere deltakere.
- Ha det gøy! Lag stemning og gjør treningen «ufarlig».
- Fordel arbeidsoppgaver på flere.
- Gjør treningen uforpliktende.
- Ha fokus på det sosiale.
- Ha kvalitet på treningene.
- Evaluer treningen jevnlig.
- Instruktørene/trenerne bør være gode på å kommunisere med voksne.
- Treneren bør ikke møte opp hver gang, og kan delegere oppgaver.
- Treneren kan trene selv også.
- Varier gjerne treningen med andre aktiviteter enn kjerneaktiviteten.
- Fortell at alle kan delta uansett nivå. Lev også etter denne holdningen.
- Annonser om treningen i lokalavisen.
- Opprett en gruppe på sosiale medier.
- Klubben bør legge ytre forhold til rette for at voksne kan finne seg til rette i klubben. F. eks toaletter, lekeplass for barna, sosial møteplass og tilrettelegging som gjelder den særskilte idrett.
- Opprett en aktivitet som er «in i tiden».