Idrettspresident Berit Kjøll besøkte nylig Konnerud Idrettslag. Her sammen med klubbens ledelse, styreleder Kristin Ørmen Johnsen (til venstre) og daglig leder Karianne Hajum. Foto: Norges idrettsforbund
Idrettspresident Berit Kjøll besøkte nylig Konnerud Idrettslag. Her sammen med klubbens ledelse, styreleder Kristin Ørmen Johnsen (til venstre) og daglig leder Karianne Hajum. Foto: Norges idrettsforbund

Kjøll håper Konneruds arbeid med kjønnsbalanse kan inspirere andre

Konnerud IL har både kvinnelig styreleder og daglig leder, og idrettslaget jobber målrettet for å få frem flere kvinnelige ledere og trenere.

Idrettspresident Berit Kjøll og Kari Vanebo, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund, besøkte forrige uke idrettslaget i Drammen. Der fikk de omvisning på anlegget og fulgte håndballtreningen, og Konnerud-ledelsen orienterte om klubbens utvikling.

Konnerud IL har sju tilbud: håndball, fotball, sykkel, ski, bandy, orientering, allidrett, e-sport og KIL senior.

– Klubben har jobbet veldig systematisk med strategiplan og involvert alle gruppestyrer i klubben. Vi har jobbet mye med struktur og ansatt gode folk. Gjennom involvering og forankring har vi kommet dit vi er i dag, forteller daglig leder Karianne Hajum.

Viktig å bli sett
I styret i Konnerud IL er det lik kjønnsfordeling, og styreleder Kristin Ørmen Johnsen og resten av klubbstyret er opptatt av kjønnsbalansen i idrettslaget.

– Mange kvinner vegrer seg for styreverv. De er ofte «styreledere» i heimen og vil ha klare rammer og rollebeskrivelser. En del føler de må kunne alt før de takker ja, sier styrelederen i Konnerud, og legger til:

– Det er viktig å bli sett i styresammenheng og ha konkrete mål å jobbe etter. Da får man resultater, og synlige rollemodeller er avgjørende for å sikre et mangfold. Derfor har det stor betydning at vi har kvinnelig idrettspresident, fotballpresident og skipresident. 

Flere kvinnelige trenere
Konnerud IL adresserer ikke systematisk arbeid med kjønnsbalanse på trener- og dommersiden. Likevel har idrettslaget 30 prosent kvinnelige trenere, og i ungdomsutvalget er engasjementet størst blant jentene. Nora Kolstad, trener og tidligere leder for ungdomsutvalget i klubben, skal nå delta på Idrettsforbundets mentorprogram for unge ledere.

Den siste oversikten fra Norges idrettsforbund viser at det er historisk mange kvinnelige ledere i norsk idrett. I dag er det tre ganger så mange kvinnelige kretsledere og presidenter i særforbundene som for tre år siden, og norsk idrett er på god vei mot målet om 40 prosent kvinneandel innen Idrettstinget i 2023. 

– Det er veldig gledelig å se hvor godt Konnerud IL har lykkes med kjønnsbalansen, og hvor systematisk klubben arbeider. Dette kan inspirere andre idrettslag, og vi fikk delt viktige erfaringer for hvordan vi kan jobbe videre med å rekruttere kvinnelige ledere og trenere. Kjønnsbalanse er avgjørende for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

#GNIST i hele landet
Innlandet idrettskrets står bak prosjektet #GNIST. Idrettsforbundet har, i samarbeid med Norsk Tipping, rullet ut #GNIST i hele Idretts-Norge med mål om å rekruttere flere kvinner i leder- og trenerposisjoner.

Les mer om #GNIST her!