Ikke mangel på kvinner, men kvinner i riktige posisjoner

Abdinor Mahamed har spilt fotball fra han var liten, men det store engasjementet for idrett startet da han var 21 år. I dag er han styremedlem og prosjektleder i Tøyen sportsklubb.

- Da jeg var yngre fikk jeg kjenne på frivillighet, tilhørighet og mestringsfølelse. Jeg husker hvor viktig det var for meg med de støttespillerne jeg hadde. Det ble viktig for meg gå gjøre det samme for noen andre. Jeg er en «ja-person» med mye energi. Som ung er det kanskje ikke så bra, men som voksen har det hjulpet meg mye, forteller Mahamed.

Mister viktig kompetanse og erfaring
Statistikken viser at jenter og gutter er omtrent like aktive i aktivitetstilbudet, men at kjønnsubalansen øker jo lenger opp i systemet man kommer.

- Vi ser at vi har kvinnene, men vi får dem ikke med oss videre. Det er et stort problem. Uten dem mister vi 100 % av spisskompetansen og erfaringen kun de har, sier Mahamed.

Mahamed mener det er mange temaer der kvinner er sterkere enn menn, blant annet når det kommer til inkludering, verdiarbeid og toleranse.

- Vi vet jo hvor viktig det er med representasjon. Det er viktig å ha noen å se opp til og identifisere seg med, men også at det er mennesker rundt deg som forstår nettopp dine utfordringer, sier Mahamed.

Det starter på toppen
Ifølge Mahamed har ledelsen et ansvar, og kvinner i ledelsen har et ekstra ansvar for å bane vei for andre kvinner ved å bidra til trygge rammer og et godt miljø å komme inn i.

- Vi trenger en satsning fra ledelsen og det etablerte. Noen ganger må man som mann kanskje si «Nå er det kanskje litt vel mange menn i rommet her», erkjenner han.

Som en ung klubb har Tøyen sportsklubb hatt muligheten til å tenke mangfold og kjønnsbalanse fra start. Klubben har kvinnelig styreleder og Abdinor har mange kvinner rundt seg i idretten. Han mener det er derfor hverdagen hans er bra.

- Vi driver også et ungdomsakademi for leder- og trenerutvikling der vi ser at jentene er mer aktive enn guttene. Så nå har vi en pool med engasjerte ungdommer der veldig mange er unge minoritetskvinner. Min oppgave er å hjelpe dem i posisjon og å støtte dem og samarbeide, sier Mahamed.