Hvorfor er det så stor kjønnsubalanse på leder- og trenernivå i idretten?

Hør hva Ståle Solbakken, Bent Svele og Erik Røste mener om temaet!

En rekke studier viser at at kvinneandelen i leder- og trenerverv i idretten er svært lav.

- Hvorfor er kvinner underrepresentert?
- Trenger vi en kulturendring?

Ståle Solbakken, Bent Svele og Erik Røste har gjort seg noen tanker om temaet - klikk på videoen over.