– Det er utrolig viktig at idretten selv tar tak i dette

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har stor tro på #GNIST, som idretten selv har satt i gang. – Ingen endrer seg av at folk utenfor krever at man skal det, sier Trettebergstuen.

– Først må man erkjenne at man har et problem, og at man trenger å få flere kvinner med. Så må man tørre å snakke om det. Man må oppfordre og invitere jenter og kvinner til å ta plass og ta lederroller, sier kulturministeren, som mener det er utrolig viktig at idretten selv tar tak i problemet med kjønnsbalanse i idretten. 

 – Det er ingen som endrer seg av at folk utenfor krever at man skal det. Men når det kommer innenfra, så har man de beste forutsetningene for å skape varig endring, sier hun. 

Se videoen over.