Sebastian Henriksen, styremedlem i NIF, mener idretten må gjøre mer for å representere det mangfoldet som er i samfunnet. Foto: Alexander Eriksson
Sebastian Henriksen, styremedlem i NIF, mener idretten må gjøre mer for å representere det mangfoldet som er i samfunnet. Foto: Alexander Eriksson

– De beste styrekolleagene jeg har hatt, er dyktige damer

– Vi har for få kvinnelige trenere, ledere og forbilder. Vi er på vei, men vi er langt ifra så gode som vi kunne vært, sier Sebastian Henriksen, styremedlem i Norges idrettsforbund.

Henriksen forteller at han har vært involvert på mange arenaer: i idretten, politikken, næringslivet og kulturlivet. 

– Min erfaring er at de beste styrekolleagene jeg har hatt, er dyktige damer. Det inspirerer, og jeg er på ingen måte overrasket. 

Les mer om hvorfor Henriksen mener det er så viktig med bedre kjønnsbalanse og et større mangfold i norsk idrett.

Les mer om Lisell Donatello A. Bangs vei inn i lederverv i idretten i Troms og Finnmark.