Virksomhetsplan

Informasjon og materiell til veileder ved virksomhetsplanprosesser

Bruk organisasjonsraketten som verktøy for å lage en virksomhetsplan.

Klubben avklarer og beskriver sin identitet. I prosessen blir følgende forhold tydeligere definert:

 • Klubbens visjon, verdier og vrksomhetside
 • Hvilke hovedmål idrettslaget skal jobbe for å oppnå
 • Innsatsområder og delmål for disse områdene
 • Handlingsplaner for å jobbe med de strategiske områdene og realisere målene

Målgruppe:
Styret, administrativt ansatte og nøkkelfunksjoner i klubben, samt medlemmer. Klubber er primær målgruppe, men planprosessen kan også brukes i kretser, særforbund, idrettsråd eller andre som ønsker å utvikle en felles strategisk plan.

Læringsmål:
Kunne bruke verktøyet organisasjonsraketten for å lage idrettslagets virksomhetsplan. Enighet og eierskap til idrettslagets verdier, virksomhetside og visjon. Bestemme hovedmål, innsatsområder og delmål. Bestemme hvordan klubben skal bruke handlingsplaner for å realisere målene.

Ønskede effekter:
Prosessen med å utvikle en plan tilpasses i forhold til hvor godt de strategiske elementene er på plass i klubben fra før. Avklaring av hva som er klubbens kjerne og viktigste prioriteringer vil vanligvis gi flere positive effekter:

 • Det blir et sterkere eierskapet og engasjementet til det som klubben skal realisere
 • Medlemmene får mer innflytelse på egen klubb og deres interesser blir ivaretatt
 • Mer medlemsbasert og demokratisk styring av klubbene
 • En god overordnet forventningsavklaring i hele klubben gjennom klargjøring av klubbens visjon, virksomhetsid, verdier og felles mål
 • Det er enklere å styre klubben og følge opp det klubben har bestemt å være lojale til

Maler som benyttes til rapportering i idrettskurs:

 • Virksomhetsplan full prosess (NIF mal)
  • Benyttes ved etablering av en komplett plan
 • Virksomhetsplan del 1 (NIF mal)
  • Benyttes ved avklaring av visjon, verdier og virksomhetside
 • Virksomhetsplan del 2 (NIF mal)
  • Benyttes ved avklaring av hovedmål og viktige innsatsområder
 • Virksomhetsplan del 3 (NIF mal)
  • Benyttes ved avklaring av delmål på innsatsområdene og oppgaver under delmålene

Dokumentlisten gir deg visningstilgang til dokumentene som er ment for kurset. Du kan ikke redigere inne i dokumentet, for å gjøre tilpasninger må du laste ned dokumentet. Dette gjøres enten ved å trykke på de 3 prikkene vedsiden av aktuelt dokument, eller ved å åpne dokumentet og deretter trykke på "fil" og "lagre som".

Får du ikke tilgang? Da er det mulig du er innlogget med en microsoft bruker som skaper litt krøll. Høyreklikk på "åpne dokumentliste" og trykk på "åpne koblingen i inPrivate-vindu"/"åpne linken  i inkognitovindu".