Styrekurs for idrettslag

Kursmateriell for styrekurs for idrettslag

Om kurset:
Deltakerne skal bli tryggere i rollen som medlem av styret og kjenne til hvilket ansvar de har. De skal få oversikt over aktuelle lover og regler, kjennskap til regnskap, revisjon og budsjett innen økonomi og kunne gjennomføre effektive møter, fordele roller, arbeidsoppgaver og lære mer om verdiarbeid.

Målgruppe:
Styret i klubben og gruppestyrene i fleridrettslag.
Daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

Læringsmål:
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om lover, økonomi og drift av idrettslag for å være tryggere i rollen som medlem av styret. De skal få bedre kjennskap til NIFs lov og lovnorm for idrettslag, retningslinjer, årsmøtegjennomføring, regnskap og revisjon, budsjett, fullmaktsmatrise, tilskuddsordninger, årshjul, klubbhåndbok, rollefordeling, struktur og kultur på møter og verdiarbeid. Det er også noen valgfrie deler deltakerne kan gjøres kjent med.

Varighet:
To-tre timer
 
Navn på kursmal i idrettskurs:
  • Styrekurs for idrettslag (2t) (NIF-mal)
  • Styrekurs for idrettslag (3t) (NIF-mal)

Dokumentlisten gir deg visningstilgang til dokumentene som er ment for kurset. Du kan ikke redigere inne i dokumentet, for å gjøre tilpasninger må du laste ned dokumentet. Dette gjøres enten ved å trykke på de 3 prikkene vedsiden av aktuelt dokument, eller ved å åpne dokumentet og deretter trykke på "fil" og "lagre som".

Får du ikke tilgang? Da er det mulig du er innlogget med en microsoft bruker som skaper litt krøll. Høyreklikk på "åpne dokumentliste" og trykk på "åpne koblingen i inPrivate-vindu"/"åpne linken  i inkognitovindu".