Økonomistyring i idrettslag

Kursmateriell for økonomikurset

Om kurset:

Deltakerne skal bli trygge på hva rollen deres som ansvarlige for idrettslagets økonomi innebærer. De skal få god grunnleggende forståelse for hva som er styrets og andre tillitsvalgte ansvar og arbeidsområde, og de skal bli i stand til å ivareta ansvaret og styrearbeidet gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler som: 

  • Økonomihåndboka 
  • Klubbhåndboka 

Målgruppe for kurset:
Målgruppen er administrative personer i idrettslaget eller som har behov for å sette seg inn i økonomistyring og regnskap.

Kurset anbefales for styret i klubben, administrasjon og kontrollutvalget. I fleridrettslag er det viktig at både hovedstyret og gruppestyrenes leder og økonomiansvarlige deltar. Det er nyttig om klubben i tillegg invitere andre tillitsvalgte som arbeider med økonomistyring i Idrettslaget.

Læringsmål:

Deltakerne skal tilegne seg nok kunnskap til å kunne gjennomføre forsvarlig økonomistyring i et idrettslag eller annet organisasjonsledd.

Kjennskap og kunnskap om:

  • Gjeldende regnskapsregler
  • Samt andre aktuelle bestemmelser

Oversikt og forståelse for:

  • Viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner

Kunne bidra med:
implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag

Varighet:
Fire timer

Dokumentlisten gir deg visningstilgang til dokumentene som er ment for kurset. Du kan ikke redigere inne i dokumentet, for å gjøre tilpasninger må du laste ned dokumentet. Dette gjøres enten ved å trykke på de 3 prikkene vedsiden av aktuelt dokument, eller ved å åpne dokumentet og deretter trykke på "fil" og "lagre som".

Får du ikke tilgang? Da er det mulig du er innlogget med en microsoft bruker som skaper litt krøll. Høyreklikk på "åpne dokumentliste" og trykk på "åpne koblingen i inPrivate-vindu"/"åpne linken  i inkognitovindu".