Fellesemner barn

Kursmateriell for fellesemner barn

Om fellesemner barn:

Modul 1: Trygge rammer – 2 timer
Modul 2: Relasjon – 2 timer
Modul 3: Mestringsmiljø – 3 timer
Modul 4: Aldersrelatert/tilpasset trening – 2 timer
Treningsplanlegging – 1 time

Modul 5: Praktisk planlegging og gjennomføring av økt – 4 timer (valgfritt hvordan særforbundene legger opp den praktiske gjennomgangen).

Målgruppe:
Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år.
Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset. Kurset kan gjennomføres når man er 14 år men deltager vil ikke få gyldig bevis før fylte 15 år.

Læringsmål:

  • Kunnskap om hva som kjennetegner god barneidrett, idrettens verdigrunnlag, Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.
  • Kunnskap om hva som menes med trygg aktivitet og trygt miljø. Kunne gjennomføre idrettsaktiviteter slik at risikoen for å oppleve utrygge situasjoner reduseres.
  • Kunnskap om hva som menes med en god relasjon og viktigheten av et godt samarbeid.
  • Vite hva som er det viktigste en trener må ta hensyn til når du trener barn og unge, herunder undervisningsmetoder og kommunikasjon.
  • Kunne kjenne til bakgrunnen for variasjoner i vekst, modning og utvikling.
  • Vite hva som menes med grunnleggende ferdigheter, og hva du må ta hensyn til når du planlegger en økt.

Dokumentlisten gir deg visningstilgang til dokumentene som er ment for kurset. Du kan ikke redigere inne i dokumentet, for å gjøre tilpasninger må du laste ned dokumentet. Dette gjøres enten ved å trykke på de 3 prikkene vedsiden av aktuelt dokument, eller ved å åpne dokumentet og deretter trykke på "fil" og "lagre som".

Får du ikke tilgang? Da er det mulig du er innlogget med en microsoft bruker som skaper litt krøll. Høyreklikk på "åpne dokumentliste" og trykk på "åpne koblingen i inPrivate-vindu"/"åpne linken  i inkognitovindu".