Barneidrettstreneren

Kursmateriell for barneidrettstreneren

Om kurset:
Kurset er midt i blinken for deg som er trener eller jobber rundt en barneidrettsgruppe.
På dette kurset lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten!
Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer.
Barneidrettstrenerkurs skal gjøre barneidrettstreneren i stand til å lede aktivitet som gjør at barna utvikler seg helhetlig (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt)

Modul 1: Trygge rammer – 2 timer
Modul 2: Relasjon – 2 timer
Modul 3: Mestringsmiljø – 3 timer
Modul 4: Aldersrelatert/tilpasset trening – 2 timer
Treningsplanlegging – 1 time

Modul 5: Praktisk planlegging og gjennomføring av økt – 4 timer

Målgruppe:
Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år.
Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset. Kurset kan gjennomføres når man er 14 år men deltager vil ikke få gyldig bevis før fylte 15 år.

Læringsmål:

  • Kunnskap om hva som kjennetegner god barneidrett, idrettens verdigrunnlag, Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.
  • Kunnskap om hva som menes med trygg aktivitet og trygt miljø. Kunne gjennomføre idrettsaktiviteter slik at risikoen for å oppleve utrygge situasjoner reduseres.
  • Kunnskap om hva som menes med en god relasjon og viktigheten av et godt samarbeid.
  • Vite hva som er det viktigste en trener må ta hensyn til når du trener barn og unge, herunder undervisningsmetoder og kommunikasjon.
  • Kunne kjenne til bakgrunnen for variasjoner i vekst, modning og utvikling.
  • Vite hva som menes med grunnleggende ferdigheter, og hva du må ta hensyn til når du planlegger en økt.

Forkunnskaper:
Trenerattest for barn og barneidrettens verdigrunnlag – e-læring:

Varighet:
14 timer pluss e-læring som må være gjennomført i forkant av kursstart.

Dokumentlisten gir deg visningstilgang til dokumentene som er ment for kurset. Du kan ikke redigere inne i dokumentet, for å gjøre tilpasninger må du laste ned dokumentet. Dette gjøres enten ved å trykke på de 3 prikkene vedsiden av aktuelt dokument, eller ved å åpne dokumentet og deretter trykke på "fil" og "lagre som".

Får du ikke tilgang? Da er det mulig du er innlogget med en microsoft bruker som skaper litt krøll. Høyreklikk på "åpne dokumentliste" og trykk på "åpne koblingen i inPrivate-vindu"/"åpne linken  i inkognitovindu".