Årsmøtekurs

Kursmateriell for årsmøtekurs

Om kurset:
Kursets formål er å gi kursdeltaker innsikt og bevisstgjøring i hvordan klubben planlegger og gjennomfører årsmøtet. Kurset gir innsikt i styrets ansvar og oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppgaver av årsmøtet i henhold til NIFs Lov og bestemmelser. Kurset veileder i hvordan man skal forstå og forholde seg til forretningsordenen og praktisk behandling av årsmøteagendaen. Det vises til tilgjengelige støtteverktøy og malverk som idrettslaget fritt benytte seg av for å følge opp årsmøteoppgavene.Kurset diskuterer også hvordan styret kan bygge årsmøtearenaen som et samlingspunkt for klubben og bidra til engasjement og oppslutning rundt årsmøtet. Kurset anbefales gjennomført med kurslærer (a.) og fysisk fremmøte eller (b.) heldigitalt. Kurs med fysisk fremmøte kan gjennomføres i én klubb, eller som åpent tilbud dere kursdeltakere fra flere klubber kan delta.

Målgruppe:
Primær målgruppe: Styret i idrettslaget. Daglig leder og/eller administrative ansatte dersom klubben har en administrasjon. Gruppestyrene i fleridrettslag. Kandidater til dirigent- og/eller protokollfører-oppgaven. Sekundær målgruppe: Valgkomiteens medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer.

Læringsmål:
Målet med kurset er å gi deltaker:

  1. forståelse for mål og hensikt med årsmøtet
  2. innsikt i hvilke oppgaver og forberedelser som styret må gjøre i forkant av årsmøtet
  3. innsikt for hvordan årsmøtet gjennomføres i henhold til NIFs Lov
  4. innsikt i hvilke oppgaver som styret må følge opp i etterkant av årsmøtet
  5. idéer og muligheter for å gjøre årsmøtet til en interessant arena for medlemsmassen i organisasjonsleddet.

Varighet:
3 timer

Maler i idrettskurs:
Årsmøtekurs (NIF mal)

Dokumentlisten gir deg visningstilgang til dokumentene som er ment for kurset. Du kan ikke redigere inne i dokumentet, for å gjøre tilpasninger må du laste ned dokumentet. Dette gjøres enten ved å trykke på de 3 prikkene vedsiden av aktuelt dokument, eller ved å åpne dokumentet og deretter trykke på "fil" og "lagre som".

Får du ikke tilgang? Da er det mulig du er innlogget med en microsoft bruker som skaper litt krøll. Høyreklikk på "åpne dokumentliste" og trykk på "åpne koblingen i inPrivate-vindu"/"åpne linken  i inkognitovindu".